Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, april 13, 2010

Därför kandiderar jag till riksdagen

Debattartikel publicerad i Borås Tidning i mellandagarna 2009, då hade jag varit riksdagskandidat i tre veckor

I snart 150 år har Världsmeteorologiska organisationen WMO mätt världens temperatur och 00-talet har visat sig bli det varmaste årtiondet under dessa 150 år. 2009 har runt om i världen bjudit på åtskilliga extrema väderfenomen såsom översvämningar, köldknäppar, värmeböljor och torka. Samtidigt har FNs klimatpanel IPCC konstaterat att klimatförändringarna till största sannolikhet beror på de utsläpp som vi människor orsakar.

Oljeberoendet måste minska. Peak oil - den tidpunkt då oljan globalt börjar sina - kan inträffa närsomhelst. USA hade sin oljetopp redan för snart fyrtio år sedan, 1971. Sverige importerar idag mycket olja från Danmark och Norge, som i mitten av 2010-talet inte längre kommer exportera någon olja, eftersom de behöver sin olja för eget bruk. När peak oil inträffar blir bensin, mat, medicin, råvaror, ja det mesta, betydligt dyrare. Användningen av fossila bränslen måste minska, för att på sikt helt upphöra. På så vis kan vi få en mer hanterbar övergång, utan att priserna skjuter i höjden.

Vi måste använda mer förnyelsebar energi. Kärnkraft, kolkraft och liknande hör till det förgångna. Framtidens energi kommer från solen, från luften och från havets vågor. Liksom energieffektiviseringar är ett måste, energin ska helt enkelt användas mindre och med större omdöme. Här finns gott om pengar att tjäna för de som vill minska på slöseriet och agera mer långsiktigt.

Spår är framtidens transportmedel. Transporter av både människor och gods måste föras över till spårburen trafik i högre utsträckning, på så vis minskas såväl utsläpp som skadlig miljöpåverkan vid anläggande av nya vägar. Samtidigt är det viktigt med goda bussförbindelser på de ställen där järnvägsspår saknas och goda tankmöjligheter för exempelvis biogas.

Matproduktionen och -konsumtionen ska även den ställas om i en mer klimatvänlig riktning. Fram för mer ekologisk och närproducerad mat, liksom mer vegetarisk mat. Alla ska inte bli vegetarianer, men minskad köttkonsumtion är bra ur miljösynpunkt.

En ordentlig satsning på en grön omställning av Sverige - A Green New Deal - är ett sätt att både bemöta klimatkrisen och jobbkrisen. De gröna omställningsförslag som lades fram i miljöpartiets skuggbudget i riksdagen under hösten beräknas kunna skapa upp till 70 000 nya gröna jobb bara i Sverige.

På FNs pågående klimatmöte COP15 samlas världens ledare för att förhandla om framtiden. Låt oss hoppas de får fram ett långtgående klimatavtal. Klimatfrågan är alldeles för viktig för att det ska gå att acceptera en mesig kompromiss.

Våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn skulle inte förlåta oss om vi inte försökte ställa om samhället i en långsiktigt hållbar riktning. Jag vill göra mitt bästa. Därför kandiderar jag till riksdagen för miljöpartiet i valet nästa år.

2 kommentarer:

Göran Hådén sa...

Mycket bra inriktning!

DieselOla sa...

Spårbundna transporter? Ja, det vet vi ju hur bra de fungerar.