Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, september 11, 2009

Vad händer med EU-politiken?

Förra året svängde miljöpartiet i frågan om huruvida Sverige skulle utträda ur EU, samtidigt kunde partiet utan större problem ena sig kring ett EU-kritisk valmanifest på kongressen i Skövde i våras. Miljöpartiets EU-parlamentslista innehöll folk som både ville och inte vill lämna EU, men valplattformen ställde så gott som alla kandidater upp på (det var någon som tyckte det var för EU-kritiskt).

För oss i miljöpartiet har linjen EU-kritisk men konstruktiv funkat bra hittills. Det finns ingen anledning att börja hylla EU bara för att man inte längre vill gå ur, men nu gör vi det bästa av situationen. Väljarna höll med, vi ökade kraftigt och var faktiskt riktigt nära 3 mandat.

Efter att det gick dåligt för vänsterpartiet i EU-parlamentsvalet började diskussionen även i det partiet om att svänga angående EU-utträdet.

Det finns någorlunda profilerade EU-kritiker i de flesta partier, i såväl sossarna, kristdemokraterna och centerpartiet släpptes de fram på EP-listorna. Junilistan är ett uttalat EU-kritiskt parti. Däremot börjar det bli allt färre partier som vill gå ur EU. Vad kan det leda till?

Över hälften av junilistans väljare ville lämna EU, trots att partiet i fråga aldrig tyckt så. Över var femte piratpartiväljare ville lämna EU, trots att piratpartiet sagt sej ligga rätt nära miljöpartiets "nu gör vi det bästa av situationen"-linje.

Ifall vänsterpartiet slopar EU-utträdet så är jag tämligen övertygad om att det till EU-parlamentsvalet 2014 finns ett EU-motståndarparti att rösta på, kanske utvecklas junilistan i den riktningen, kanske bildas det av missnöjda vänster- och miljöpartister.

18% av de som röstade i EU-parlamentsvalet i juni ville faktiskt lämna EU, det är ingen dålig utgångspunkt för ett nytt parti att försöka tilltala dem.

(Källa: VALU)

3 kommentarer:

Jakop Dalunde sa...

"18% av de som röstade i EU-parlamentsvalet i juni ville faktiskt lämna EU, det är ingen dålig utgångspunkt för ett nytt parti att försöka tilltala dem."

Att vilja lämna EU eller inte borde väl snarare påverka ens partival i riksdagsvalet än EP-valet?

Johan sa...

På sätt och vis har du naturligtvis helt rätt. Medlemskapet är en fråga för riksdagen och inte EU-parlamentet.

Samtidigt brukar ju synen på EU (där utträdet är en av frågorna) spela roll i valet av parti i EP-valet. Och för en del väljare tycks det vara viktigt att rösta på ett parti som är väldigt mycket emot EU. Därför tror jag ett sådant parti har potential i EP-valet ifall även vänsterpartiet lämnar sin utträdeslinje. I riksdagsvalet har de inte den potentialen, eftersom EU-frågor knappt finns i det valet.

Anonym sa...

Jag vill ut ur EU. Vem skall jag rösta på?

Det spelar ingen roll vilket parti jag röstar på, det kommer ändå att tolkas som en röst på något helt annat. En röst på MP blir en röst för miljön, En röst på V blir en röst för höjda skatter.

Jag vill inte att min röst misstolkas av ett språkrör, partiledare eller expertkommentator, därför kommer jag troligtvis inte att rösta i nästa val.

Det är märkligt att Sverige inte har ett tydligt alternativ för EU-motståndare, jag är övertygad om att MPs framgångar INTE är ett resultat av partiets sviktande EU-motstånd.