Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, september 19, 2009

Lär av Svenska Kyrkan

I morgon går jag och röstar i kyrkovalet. På POSK i de två lokala valen och i stifts- och kyrkomötesvalen står jag fortfarande och väger mellan Öppen Kyrka och Miljöpartister i Svenska Kyrkan. Vi får se hur det blir.

Nedanstående artikel har jag publicerad i dagens lokalavis (tyvärr ej på nätet - varför inte?).

Lär av svenska kyrkan

Söndagen 20 september är det dags för kyrkoval. Medlemmar i Svenska Kyrkan får då rösta till kyrkomötet, stiftet, eventuell samfällighet och sin församling. En viktig skillnad mot de allmäna valen är att Svenska Kyrkan, till skillnad från staten Sverige, sänkt rösträttsåldern till 16 år.

I val till Svenska Kyrkan - precis som i vissa val i t.ex Österike, Tyskland och Brasilien - får alltså den som fyllt 16 år delta. Svenska Kyrkan tar ungdomars åsikter på allvar, till skillnad från staten Sverige. Sänkt rösträttsålder i någon form har även diskuterats i Danmark, Norge och Storbritannien. I Sverige finns frågan om sänkt rösträttsålder knappt ens med på den politiska dagordningen. Miljöpartiet är det enda politiska parti som driver frågan.

Ungdomar är intresserade av och engagerade i politik och samhällsfrågor, samtidigt är det svårt att locka ungdomar till valurnorna. Detta är ett problem och sänkt rösträttsålder är ett av flera sätt att råda bot på detta. Det är i gymnasieåldern många lägger grunden till sitt politiska intresse, samtidigt är dessa utestängda från det partipolitiska livet. Genom en rösträttsålder på 18 år är snittåldern på en förstagångsväljare 20 år och en del är närmare 22 år gamla första gången de får rösta. Detta är inget bra sätt att uppmuntra ungas engagemang.

Lär av Svenska Kyrkan - det är dags att sänka rösträttsåldern.

Inga kommentarer: