Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, maj 14, 2009

Om kommundelsnämnderna

Miljöpartiet ställer sig inte bakom alliansens och vägvalets förslag om att helt plocka bort Borås 10 kommundelsnämnder (BT1, BT2 och BT3).

Detta för att vi velat ha en bred uppgörelse, där så många som möjligt av fullmäktiges partier ingår. Detta för att få en organisation som håller över mandatperioder och maktskiften. Vad händer nu ifall en s-ledd majoritet tillträder efter valet nästa år? Det vet ingen, och det tycker vi i miljöpartiet är ansvarslöst och ohållbart gentemot Borås anställda och invånare.

Vi gick in i förhandlingarna om kommunens framtida organisation för över ett och ett halvt år sedan, och själv har jag varit med hela resan. Vi har hela tiden strävat efter en bred lösning och har varit öppna för flera olika förslag.

Vi har velat minska antalet kommundelsnämnder. I vårt valmanifest 2006 förordade vi 5 kommundelsnämnder, alltså en halvering, och under förra året lanserade vi ett tänkbart kompromissförslag med 3 skol- och barnomsorgsnämnder och en central äldreomsorgsnämnd. Inget av dessa förslag har vi kunnat få något brett stöd för.

I det läget vill vi inte driva igenom den största organisationsförändringen på år och dag med en knapp majoritet i kommunfullmäktige.

Nu åker jag på partikongress i Skövde.

1 kommentar:

DieselOla sa...

Just en fin riksdagsledamot Mehmet Kaplan ni fått tag på i Miljöpartiet...
Tänk så mycket mer avgaser bilen släpper ut vid 140Km/h..