Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, april 14, 2009

Visstja, det är väl val igen?


Det rapporteras om lågt intresse för EU-parlamentsvalet 7 juni (DN och SvD).

Jag är faktiskt lite förvånad. Att döma av aktiviteten i mitt eget parti är intresset för årets EP-val större än vad det varit för tidigare EP-val, och jag har även tolkat signaler från de andra partierna som att detsamma gällt dem. Det faktum att det aldrig varit så lång tid utan val före ett svenskt EP-val och att det är allmäna val nästa år har jag sett som skäl till ökat intresse bland oss politiskt aktiva. Men "folket" verkar inte alls dela det jag själv tolkat som intresse. Fast ett ökat intresse hos partierna borde ju rimligen leda till ökat intresse även bland väljarna?

Men på ett vis är jag inte alls förvånad över rapporter om lågt intresse...

Media berättar så gott som inget om det dagliga slitet i EU-parlamentet och några månaders skriverier vart femte år räcker inte för att väcka ett intresse. Däremot tycker jag media varit hyfsat duktiga på att uppmärksamma valet nu när det drar mot valrörelse, men det räcker som sagt inte.

Sen är naturligtvis den betonggrå koalition av sossar, konservativa och i nån mån liberaler som delar på alla tunga uppdrag och styr i EU i en alltmer överstatlig riktning inget som manar till intresse bland väljarna. Visserligen försöker sossarnas toppnamn Marita Ulvskog ljuga och hävda att moderaterna är deras huvudmotståndare, vilket alltså inte är sant. Det finns två viktiga skiljelinjer vid val till EU-parlamentet. Överstatlighet eller ej (i förlängningen: federal EU-stat eller mellanstatligt samarbete?) och miljöhänsyn eller inte miljöhänsyn.

Eftersom EU-parlamentet bara fått mer och mer makt för varje år - och får ännu mer makt i höst när Lissabonfördraget tvingas igenom - ser jag det som en självklarhet att gå och rösta. Ännu viktigare ifall man inte håller med de betonggrå om deras mål, även ifall en röst inte gör sådär överdrivet stor skillnad kan man åtminstone kasta grus i maskineriet och försöka komma nån vart på vägen. Varma EU-anhängare röstar i högre grad än EU-kritiska, så kan det inte få fortsätta.

Själv röstar jag grönt och kryssar Carl Schlyter.

I morgon ska jag här på bloggen tippa hur valet kommer gå för de svenska partier som ställer upp.

1 kommentar:

Lars-Erick Forsgren sa...

Valet till EP. Det låga intresset beror på dels dålig mediabevakning, dels att partierna är dåliga på att föra ut EU-frågor.
Det är som att varken media el partier ser att Europaparlamentet har andra uppgifter (och befogenheter) än riksdagen.

Många frågor som partierna för ut är möjligen intressanta i Sverige, men inte som valfrågor i ett EP-val.
Och man vill inte heller se - eller göra klart för väljarna att många frågors öde i riksdagen beror på hur de behandlats EP.