Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, mars 11, 2009

Om kulturutredningen och vetenskapliga bubblor

Idag var jag på ett intressant seminarium om kulturutredningen arrangerat av Centrum för Kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan.

Några av institutionens forskare presenterade sin syn på kulturutredningens förslag och hur de kan relateras mot tidigare kulturutredningars förslag och de beslut dessa lett till. Sammantaget kan man väl säga att skillnaderna inte är enorma, även ifall en viss marknadsliberal inriktning skett. Även kulturpolitiken följer med tiden, så att säga. Dock var flera av forskarna skeptiska till hur mycket av utredningens förslag som verkligen skulle överleva riksdagsbehandlingen.

Seminariedeltagarna var nog mest forskare och studenter från institutionen och en del bibliotekarier från trakten. Kul nog var även en journalist från lokalavisen där, så förhoppningsvis kommer några ord om seminariet på kultursidorna om någon dag.

När jag kom från statsvetenskapliga institutionen i Götet till Bibliotekshögskolan i Borås hösten 2007 blev jag minst sagt förvånad över vilken anonym tillvaro dessa ofta mycket ledande forskare förde gentemot massmedia och den allmäna debatten. Jag tror forskarna vid BHS skulle ha mycket att bidraga med - även utanför den vetenskapliga bubblan - kring bibliotek, information, kultur, samhälle etc. Dagens seminarium var ett steg i den riktningen.

Inga kommentarer: