Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, mars 19, 2009

Har vi hört det förut?

Humor!

Bokkopierarnas ekonomiska bekymmer tycks närmast vara till glädje för många som tror på den nya tryckteknikens välsignelser och möjligheter. Men har de verkligen konsekvenserna klart för sig?

Inga kommentarer: