Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, mars 21, 2009

En bloggning nästa lika lång som torsdagens möte, typ

Torsdagens fullmäktigemöte blev en utdragen historia. Först när klockan var närmare 1 natten mot fredagen kunde ordförande förklara mötet avslutat, och detta sedan vi egentligen bara debatterat och avhandlat två av dagordningens punkter. Hur kan det då bli så här?

Förklaringen ligger i att ärendena vi avhandlade var minst sagt känsliga. Först den så kallade konjunkturanpassade budgeten, i vilken majoriteten föreslog en sänkning av 2009 års resultat. Något det dessutom inte är omöjligt att vi kommer få göra igen under året. Tur inget av oppositionens budgetalternativ gick igenom i höstas, eftersom de budgeterade ett betydligt lägre resultat än majoritetens. Å andra sidan är väl det oppositionens privilegium, och egentligen inte så mycket att orda om.

Att besluta om nedskärningar är verkligen inte roligt, nu får nämnderna återkomma till kommunstyrelsen om hur de ska anpassa sina verksamheter och budgetar till det rådande läget. Inga definitiva beslut om exakt vad som kommer drabbas i de olika verksamheterna är alltså fattade.

Samtidigt har kommunen gått med ganska rejäla överskott i budgetarna i flera år, så det är fullt förståeligt att en och annan undrar hur det hänger ihop. Tyvärr är det så att det är mycket svårt för en kommun att få använda sitt överskott hursomhelst, enligt kommunallagen funkar nämligen inte en kommuns budget på samma sätt som ett företags eller en privatpersons. Vilket är helt absurt, och något riksdagen borde ändra på. Naturligtvis borde en kommun få spara av sitt överskott "goda" år för att sedan kunna plocka fram det "magra" år.

Sedan var det dags för kundvalet/hemtjänstvalet. Majoriteten har jobbat fram ett förslag på hur de som får hemtjänst får välja ifall de vill ha en kommunal eller en privat utförare (som först ska ha godkänts av kommunen). Reell valfrihet alltså, eftersom ingen tvingas på något.

Frågor om valfrihetssystem visar tydligt att det kommunpolitiskt finns åtminstone tre politiska block. I veckans nummer av Dagens Samhälle fanns enkätsvar från landets kommunfullmäktigeledamöter. Ett blått block som gillar allt som kan kallas valfrihet. Ett rött block som ogillar allt som kan kallas valfrihet. Och ett splittrat grönt block där en blygsam majoritet av de svarande var för det och ganska stor minoritet var emot det, å andra sidan var det en hel del gröna som inte svarat.

Så kallade valfrihetssystem är inte en helt okomplicerad fråga ur ett grönt perspektiv. Å ena sidan tror vi gröna på människans frihet och fria val, å andra sidan är vi minst sagt skeptiska till otyglade marknadskrafter. Alltså handlar det om att utforma system som inte är orättvisa.

Därför ville t.ex jag och en mp-fullmäktigekollega att kommunen skulle begära av utförarna att de hade kollektivavtal, samtidigt som vi absolut var för hemtjänstvalet i sej. Nu står det att utförarna bör ha kollektivavtal.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet var emot alltsammans. Men det gick dock inte att få svar från sossarna om varför valfrihetssystem är okej i VG-regionen (i regionen har alla partier utom vänstern förhandlat fram ett slags vårdval) men inte i Borås kommun, låt vara att systemen inte är helt identiska, men principen är ju densamma.

Själv tror jag inte blir något strömavhopp från den kommunala hemtjänsten, eftersom denna är bra. Men ifall någon vill ha hemtjänst från någon annan så måste detta naturligtvis vara okej.

1 kommentar:

Anonym sa...

Väldigt bra blogginlägg Johan!

Med vänliga hälsningar / Joakim Malmberg