Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, mars 19, 2009

Det är en fråga om människosyn.

När jag igår hörde om Påvens senaste uttalande kände jag att måttet var rågat.

Så idag råkade jag starta en liten facebookgrupp.

Vad har Den Heliga Stolen för människosyn egentligen?

1 kommentar:

Tony J sa...

Hej hopp, har blivit lite anti Facebook för tillfället, men du har mina djupaste sympatier för din grupp.

Visserligen jobbar den heliga stolen på tusen års sikt och inte dagspolitiskt, vilket orsakat en del missförstånd, kontroverser och konflikter genom århundradenas lopp. Skillnaden mellan Benedictus XVI och några av hans närmsta företrädare, typ Paulus VI och Johannes XXIII, är dock att medan dessa arbetade för att anpassa den katolska trosutövningen för de kommande tusen åren, så ägnar sig Benedictus XVI åt att återställa den katolska trosutövningen till gamla seder och bruk...