Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, februari 09, 2009

Jag förstår inte


Jag förstår mej verkligen inte på centerpartiets kovändning i energipolitiken.

EU tvingar Sverige att ha 49% förnyelsebar energi till 2020 - La Allianzas uppgörelse innebär 50% förnyelsebar energi och en öppning för ny kärnkraft. Maud Olofsson och centerpartiet fick betala ett högt pris för den där procentenheten, de lade sej platt för moderaterna och folkpartiet.

Finns det inte viktigare miljö- och klimatfrågor än ny kärnkraft? Såsom förnyelserbar energi, energieffektiviseringar och lågenergihus. Eller för den delen mer kollektivtrafik, minskad köttkonsumtion med mera.

Dessutom - det är ju ingen alltför djärv gissning att regeringens dubbla budskap om både mer förnyelsebar energi och mer kärnkraft kan verka minst sagt hämmande på den nya energin. Så som hände efter kärnkraftsomröstningen där man beslutade att både bygga ut kärnkraften och satsa på alternativa energikällor.

Utanför centerpartiets Sjuhäradskansli protesterade jag och några till gröna idag.

De som vill fortsätta arbeta för förnyelsebar energi och mot kärnkraft är varmt välkomna att engagera sej i miljöpartiet.

9 kommentarer:

Emma Grön sa...

Var fick ni gasmaskerna ifrån? Och hela dräkten överhuvudtaget? Ni har verkligen satsat på demonstrationen :-)

Johan sa...

"De som vill fortsätta arbeta för förnyelserbar energi och mot kärnkraft är varmt välkomna att engagera sej i miljöpartiet."

Varför måste det alltid i debatten från MP's sida handla om antingen eller?

Johan sa...

Emma Grön. biltema (!) fast den som faktiskt ska hedras för det mesta arbetet med aktionen är Joakim Larsson.

Johan. nja. så är det väl inte. vi har försökt utgöra ett fräscht alternativ till blockpolitiken sedan starten och just därigenom försökt undvika "antingen eller"-biten. sen har det ändå skitit sej med att vara blockoberoende på riksnivå, inte minst eftersom borgarna inte velat ha med oss att göra sedan hösten 2002. vad gäller kärnkraft så är det en väldigt viktig fråga för oss. precis som det var för exv Thorbjörn Fälldin en gång i tiden. alla partier (utom möjligen centerpartiet) har hjärtefrågor.

Johan sa...

Menade mest energifrågan, det finns ingen anledning att ha en så svart-vit syn... Miljöpartiets främsta prioritet borde väll vara just miljön, annars borde ett namnbyte till kärnkraftsavvecklarpartiet vara på sin plats :) Man kan ju få riktigt trevlig akronym av det också, kap.

När miljömål står i konflikt med kärnkraftsmotstånd kan man ju tycka att miljöpartiet vore flexibla att ändra sig och inte vara helt fastlåsta i en gammal syn som överhuvudtaget aldrig var korrekt. är det miljön eller kärnkraften ni tycker är viktig?

Jag hade själv inte varit helt främmande till att rösta på mp om det inte vore just för den vetenskapsfientliga attityden som dyker upp ibland inom ert parti.

Tom Andersson (MP) sa...

Johan frågar om det är "miljön eller kärnkraften ni tycker är viktig?"

Jag skulle vilja säga miljön, det innebär då att kärnkraft är utesluten.

I förra veckan visade det sig att cancerrisken är större om man bor nära ett kärnkraftverk. Forskare har också kommit fram till att den typen av slutförvaring man tagit fram inte alls är så säker som man trott tidigare.

Så vart den oberoende vetenskapen står är det nog få som vet. Vart all forskning bedriven av kärnkraftförespråkare pekar är nog inte så svårt att lista ut.

Johan sa...

Tom, rapporten du hänvisar till gällande leukemi nämner också att det omöjligt kan bero på strålning och att man inte kan utesluta statistiska fel. Läs gärna vad en vän till mig som studerar radiofysik skrivit om rapporten efter han granskade den.
http://nuclearpoweryesplease.org/blog/2009/02/05/study-says-german-nuclear-power-causes-child-cancer-or-does-it/

Det finns gott om liknande undersökningar från andra länder som inte visar någon som helst koppling mellan leukemi och närhet till kraftverk.

Säkerheten för en slutförvaring hänger ultimat på den sista barriären, dvs berggrunden själv. Att berggrund är utmärkt för att hålla avfall på plats vet vi då naturen själv demonstrerat det. För ca 2 miljarder år sen blev ett antal uranrika ådror i Oklo, Gabon, kritiska av sig själv. De producerae stora mängder kärnavfall. Trots att vatten fritt kunde flöda genom området så rörde sig inte avfallet någonsin ur fläcken. Du kan läsa vad jag skrivit om Oklo här.
http://gronarealisten.blogg.se/2008/february/oklo-vad-sager-den-naturliga-reaktorn-om-slutforva.html

Kopparkapslar odyl är enbart förbättringar på något som redan är oerhört säkert.

Studerar man de livscykelanalyser och ekologiska fotavtrycksanalyser som gjort så är det tydligt att kärnkraften är lika bra som förnybar energi. Och då talar vi om dagens fruktansvärt ineffektiva kärnkraft, när vi väll sluter bränslecykeln kommer ekologiska fotavtrycket reduceras med en faktor 100 eftersom uranbehovet och avfallsproduktionen skärs ner till en hundradel. Kärnkraft är alltså precis lika miljövänligt som förnybar energi och har dessutom potential att bli betydligt miljövänligare.

Dieselola sa...

Mycket bra skrivet johan! Att utveckla kärnkraften är ett måste. Dagens kärnkraft är oerhört ineffektiv.

Anonym sa...

Johan (inte Hellström utan Johan som kommenterar) som texten i bloggen du länkar till säger så är det ett mycket speciellt fall i Oklo och kan inte jämföras med svensk geologi.

Hela södra och västra Sverige tex är fullt med sprickzoner i berggrunden och olämplig för slutförvar.

Ang livscykelanalyser så ska man inte glömma den sociala dimensionen. I Australien så drabbar brytningen ursprungsbefolkningen och jag tror inte det är bättre i Ryssland. Uranet drabbar ju främst närområdet där det bryts. Själva exporterar vi vårat kärnafall till Sellafield så att vi slipper problem här med uppbearbetning.
//Markus

Johan sa...

Markus du har givetvis rätt(är föresten jag som skrivit texten), förhållandena i den svenska berggrunden är annorlunda. Framförallt är de mycket bättre, tex så kommer inte kokande vatten fritt flöda genom avfallet... Oklo var proppat med sprickor, hade inte vattnet kunnat flöda fritt hade områdena aldrig kunnat bli kritiska från första början. Det finns inga tvivel om att transuranerna kommer stanna på plats, deras kemiska egenskaper är helt enkelt sådana.

När det gäller uranbrytning, på vilket sätt skiljer sig de sociala konsekvenserna från tex kopparbrytning eller annan sorts brytning? Jag växte själv upp i Gällivare som har ett av världens största dagbrott(AITIK) och en duktig stor järnmalmsgruva. Var knappt medveten om att gruvorna existerade förutom att marken skakade lite då de sprängde.

Uran, järn, koppar, guld, gruva som gruva de är alla lika smutsiga och drivs de under modern miljölagstiftning är det inga problem.