Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, januari 27, 2009

Vem kan man lita på?

I onsdags nåddes en kompromiss om tjänstedirektivet mellan europaparlamentets två stora grupper den kristdemokratisk-konservativa gruppen , PPE och den socialdemokratiska gruppen, PSE. Jag förstår att en kompromiss mellan dessa grupper synes underlig i Sverige. Vi har i vårt land haft blockpolitik under lång tid och det politiska avståndet mellan moderater och socialdemokrater är stort. Så är det inte i europaparlamentet. Här når vi ganska ofta uppgörelser i viktiga frågor mellan de två stora partigrupperna inte minst i frågor som rör arbetsmarknaden.
Jan Andersson, mångårig EU-parlamentariker (s) i ett av sina nyhetsbrev.

Hon vill inte sia om vare sig Junilistans eller Sverigedemokraternas valresultat.
Marita Ulvskog är själv EU-kritiker, men säger att det inte är någon medveten partistrategi ur den synvinkeln som ligger bakom att hennes namn står överst på EU-listan.
– Vår huvudmotståndare, precis som i alla andra val är Moderaterna, säger hon.
Marita Ulvskog, toppnamn till socialdemokraternas EU-parlamentslista 2009, till lokalavisen idag (BT).

Vem kan man lita på?

Inga kommentarer: