Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, december 08, 2008

Vilka var det som var oeniga?

Tony kommenterar söndagens besked om tänkt regeringssamverkan.
Att den moderatledda regeringen Reinfeldt känner de tre rödgröna partiernas samverkan som ett hot framgår tydligt i dennes kommentarer om att Sahlin nu måste ta ställning till (mp):s förslag om en höjning av klimatskatterna på drivmedel och en fortsatt avveckling av kärnkraften. Just de två frågeställningarna råder det förvisso kanske skillnader i ambitionerna mellan de tre rödgröna partierna, men det är långtifrån den splittring och kollektiva härdsmälta som präglat högerregeringen själva, i dessa frågeställningar. Där (kd) ville sänka bensinskatten medan (c) ville höja. Där (fp) vill bygga ut kärnkraften och (c) fram till förra veckans märkliga Maud- utspel var tydligt för en avveckling.

Inga kommentarer: