Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, december 09, 2008

Sluggern


Folkpartiet fortsätter vara regeringens aggressiva slugger.

Majoren själv hejar på kärnkraften å det bestämdaste i SVTs Rapport - undrar ifall alla centerpartister är helt nöjda med det efter partiets opinionsras till 4% kort efter partiledarens aviserat att de sista resterna av kärnkraftsmotstånd försvunnit från partiets ledning. Å andra sidan kommer ju SCBs stora partisympatiundersökning imorrn, och måhända lugnar den centerpartisterna.

Och sedan går utbildningsmistern tillika majoren ännu en holmgång mot docenten i pedagogik Hans-Åke Scharp, med anledning av rapporter om allt sämre resultat i skolan.

- Man har tagit bort prov och betyg. Man har varit rädd för kunskapskrav och lärarutbildningen har gått igenom en hel del flummigare former. (DN)

- Det är skolministerns fantastiska fascination för betyg som huvudsaklig drivkraft till lärande som lett till "hotivation" i stället för motivation. Eleverna trimmas inför proven, men kunskapen blir bara ytlig och försämrar deras törst att lära. (DN)
Man kan konstatera att folkpartiet och vetenskapen inte alltid är överens. Nog för att man kan respektera att folkpartiet verkligen ÄR övertygade om att betyg är bra, men nog måste de väl kunna medge att betyg inte är svaret på allting?

Jag undrar vart det folkparti som drev "mjuka frågor" om eget rum i åldringsvården, pappamånad och ville sjunga We shall over come tog vägen?

4 kommentarer:

Johnny M sa...

Givetvis behövs betyg (alla andra påståenden vore löjliga). Inte för att det är roligt att vare sig få eller ge betyg. De behövs vid urval, så enkelt är det. Betygen måste gå att kvantifiera för att det skall fungera och bli rättvist. Så är det!

Vissa har föreslagit att inträdesprov och liknande (typ högskoleprov) skall ersätta betyg. Men varför då? Betygen visar ju prestationen över längre tid, vilket ökar validiteten. Dessutom kommer även inträdesprov att grundas på olika kriterier, vilket således skapar samma problematik kring validitet/reliabilitet som betygen - om inte större.

För min del tar jag således avstånd från betyg före högstadiet eftersom de inte behövs förrän då!

Anonym sa...

Johnny M, en stor fördel med inträdesprov och liknande är att de gynnar personer med faktiska kunskaper istället för de som visste hur man skulle bete sig för att få bra betyg i skolan. Visst, man kan argumentera att folk kanske pluggar som tusan inför ett sådant prov och inte egentligen "kan" sakerna. Men, det kan avstyras - bara man utformar proven tillräckligt smart och varierat.

Anonym sa...

Tack och lov har vi övergett den politiska snällilismen och kastat Westerberg i soptunnan.

Att ställa krav är att bry sig om och Johan Jakobsson, Leijonborg och Björklund har i allra högsta grad utvecklat folkpartiet.

Rikard sa...

Jag blir mer och mer tveksam till betygens faktiska värde.
Det bör finnas bättre metoder både att ge elever motivation för lärande och att tillgodose urvalsmöjligheter till högre utbildning. Betygen dras i nuläget med "rättsäkerhetsproblem" och inflation. En god möjlighet till alternativa prövningar av betyg borde vara en självklarhet.