Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, december 05, 2008

Ändra budgetprocessen!

Efter tre budgetmöten (2006, 2007 och 2008) har jag insett att Borås måste ändra sin budgetprocess.

I dagens lokalavis (märkligt nog ej på nätet) har jag en debattartikel som avslutas med följande.

Under kommunstyrelsen borde det bildas en blocköverskridande budgetberedning där både majoritetspartierna och oppositionspartierna finns representerade. I denna beredning går man igenom budgetförutsättningarna, nämndernas önskemål och ser vad man faktiskt är överens om. När man nått vägs ände i budgetberedningen delar man på sig. Majoriteten färdigställer sin budget och oppositionspartierna sin. På det här viset kommer oppositionen få igenom betydligt fler av sina förslag, tidigt i processen är ett bra förslag alltid ett bra förslag. De slutgiltiga budgetarna kommer istället fokusera på de frågor där majoritet och opposition är oeniga, får sådana finns det trots allt gott om. Tro mig.

Förhoppningsvis slipper vi med ovanstående förslag rösta i kommunfullmäktige kring ifall det ska stå "bör" eller "skall" i budgeten. Slutligen ska naturligtvis de olika budgetförslagen ställas mot varandra i sin helhet så det blir ett slut på röstandet om varje enskilt yrkande. På så vis blir alternativen tydliga, budgetmötena mer lätthanterliga och Boråsarna får en chans att faktiskt ta del av kommunfullmäktiges budgetdebatt. Det kallar jag demokrati!

Inga kommentarer: