Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, november 13, 2008

På tal om IPRED-lagen.

Jag citerar ur en rapport jag nyligen skrev i kursen Barn och unga i informationssamhället.

I antologin Barnbibliotek och informationsteknik (1997), redigerad av Anette Eliasson, Staffan Lööf och Kerstin Rydsjö, står att läsa om hur CD-skivan på 1990-talet tog över från vinylskivan från ledande format för musik (s.109). Samtidigt spås redan här, för över tio år sedan, hur hårddiskarnas ökade kapacitet kommer leda till en ökning av den musik som distribueras direkt över Internet.

Man konstaterar även att CD-skivan inte ens då 1997 nämndes i samband med ökningen av multiamedia- och Internettjänster, och det förutsågs att formatet på sikt skulle få svårt att hävda sig. Man insåg redan då att på sikt skulle det bli både enkelt och billigt att skaffa sig nödvändig utrustning och då skulle det bli svårare att ta betalt för exempelvis musik (s.116-118). Däremot tycks inte musikbranschen ha insett detsamma redan då under andra halvan av 1990-talet. Branschen lanserade istället i början av 2000-talet ett kopieringsskydd på sina CD-skivor. Något som var helt verkningslöst, men däremot irriterade de som faktiskt valde att köpa skivan. Först i början av 2007 började kopieringsskydden försvinna från CD-skivorna. (Melin, 2007).
Jag tycker de som skrivit under dagens DN-debattartikel och de politiker som driver på för IPRED-lagen istället borde verka för att musik- och filmbranschen skulle få ta del av de pengar som dras in på försäljning av datorer, bredbandsuppkopplingar, mp3-spelare, cdr-skivor etcetera. Så slapp man jaga fildelare. Fildelningen skulle i vilket fall som helst finna nya vägar. Ety tekniken går inte att stoppa.

5 kommentarer:

Bengt Svensson sa...

Det FINNS ett sådant system som du beskriver, med avgifter på cdr-skivor m.m.
Så musik- och filmbranschen FÅR alltså del av försäljningen.
Problemet är att det inte når artister och kreatörer.

http://www.sr.se/sida/Gruppsida.aspx?Grupp=5327&page=3&Artikel=2083551&ProgramID=1012

Magnus sa...

Ditt resonemang är ungefär lika korkat som att säga att industriarbetarna inte ska få lön Volvo utan istället erhålla ersättning per tillverkad bil.

Johan sa...

bengt. ah, tyckte väl det var för bra för att inte redan vara omsatt i praktiken. men då känns det som man borde lösa så det kan nå även upphovsmännen.

magnus. ditt resonemang haltar betänkligt. man får inte tag på en volvobil på någon minut. det är faktiskt, om inte intellektuellt så praktiskt, skillnad på inmaterialla ting och materialla ting.

Bengt Svensson sa...

Ja du Johan, jag har tänkt mycket på det. En ny lag kanske?

1. Ge alla upphovrättsinnehavare rätt till insyn i dom konton som tar emot pengarna, STIM SAMI m.m.
2. Här kan dom se vilka som tankar ner pengar, och via domstolsbeslut tvinga fram uppgift om vilka som innehar dessa konton.
3. Är det inte upphovsmän så kan man starta civilrättslig process ...

Anonym sa...

Är du för eller emot IPRED?

Nu kan du rösta!
Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot
eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

Sen får du veta resultats sidan.