Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, september 19, 2008

The silent treatment

Igår var det så dags för Borås kommunfullmäktige att behandla en av mina hjärtefrågor, sänkt rösträttsålder. Ganska precis på dagen ett år efter att jag la motionen om att Borås Stad ska hemställa hos regering och riksdag om att få bli försökskommun med sänkt rösträttsålder kom den upp på dagordningen (vilket är kort tid med Boråsmått mätt).

Agnes och Joakim hade ställt opp med sandlåda utanför fullmäktige och vi delade ut flygblad till åtminstone de fullmäktigemedlemmar som valde att gå in på framsidan (BT&Radio Sju).

Jag hade hoppats på en spännande debatt om demokrati i allmänhet och rösträttsålder i synnerhet och gissat på röstsiffrorna 70 mot 3 (det finns tre gröna mandat i fullmäktige). Både förhoppningen och gissningen kom dock på skam. Motionen bemöttes av vad man i min gamla favoriteveserie Kvinnofängelset kallade "the silent treatment." Utöver kommunstyrelsens ordförande och en till moderat var ingen ledamot eller ersättare intresserad av att debattera frågan. Inte så att jag hade väntat mej att sossar, vänsterpartister, folkpartister, centerpartister eller kristdemokrater skulle - likt deras syskonpartier i flera andra länder - vara för sänkt rösträttsålder. Fast det hade varit intressant att få höra på argumenten mot förslaget, men det fick vi inte.

Däremot visade två av vårt lokala parti Vägvalets fullmäktigeledamöter ett visst stöd då de i voteringen avstod. Alltså slutade voteringen med 68 röster mot förslaget (s+m+fp+v+kd+c+sd och en väg), 3 för (mp) och 2 som avstod (bägge väg). Vilket var en trevlig överraskning, tack Anna och tack Olle!

3 kommentarer:

Emma sa...

Tråkig behandling.

1 år låter för mig som kort behandlingstid för motioner. I Hallsberg verkar 2 år vara mer regel än undantag. Det betyder att samma motion borde behandlas i hallsberg om ungefär ett år. Jag hoppas på mer debatt där och då.

FredrichL sa...

Jag är väl av åsikten att det mycket väl kan vara en bra idé, men att friheter och rättigheter ska omfatta alla, jag tycker därför konceptet med en "pilotkommun" är mindre bra. Antingen genomför man det på bred front, eller så inte.

Johan sa...

fredrich. synd du inte sitter i kf :) man får se förslaget som opinionsbildning.