Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, september 15, 2008

Kommunal organisation, roligare än man kan tro

Lokalavisen uppmärksammar idag att arbetet med att se över den kommunala nämndorganisationen efter ett otroligt segt halvår kommit ett litet steg framåt då vi i majoriteten gett tjänstemännen i uppdrag att ta fram förslag på en mer centraliserad organisation.

Hur stor grad av centralisering man vill ha varierar stort mellan alla partier - såväl inom som utanför majoriteten. Men förhoppningsvis kan vi komma till skott ifall tjänstemännen tar fram några förslag vi sedan kan diskutera utifrån. Än så länge har vi ju inte kommit speciellt långt, så något behövde onekligen göras.

Sen är miljöpartiets och (tror jag) de flesta andra partiers åsikt att vi måste hitta ett förslag som så många som möjligt ställer sej bakom. Allt annat vore oansvarigt mot såväl invånare som anställda, eftersom det inte funkar att organisationen rivs upp direkt efter nästa val.

3 kommentarer:

FredrichL sa...

Err....En liten fågel sjöng i mitt öra att det från början var tänkt att det skulle komma dit lite pålästa individer och hålla genomgångar om olika modeller, erbjuda expertinformation osv, men att det sedermera skippades...och att enskilda politiker började pytsa fram färdiga förslag istället.

Efter att ha skrivit min c-uppsats om organisationsfrågor har jag kommit att uppskatta "New public management is dead-- long live digital-era governance" Dunleavy m.fl...Artikeln ifråga kritiserar ekonomistyrning, NPN och decentralisering med konkurrerande småfogdar.

I vart fall, jag tror det stora problemet är att vissa gick in i organisationsförändringsförhandlingarna med en färdig agenda...och då är det ju rätt dödsdömt att förhandla.

Johan sa...

vad jag kan minnas hade några partier kommit med inspel redan då i mitten av augusti.

nån gång, när jag inte har fullt så mkt att läsa, läser jag gärna artikeltipset ;)

det sistnämnda håller jag dock med om helt och hållet, men av Ulf Olssons uttalande i BT idag tycks ju åtminstone de ha tänkt om.

Lennart Andreasson ( V ) sa...

När vi träffades senast bestämdes att tjänstemännen skulle kontakta några intressanta kommuner och få hit företrädare för dem och presentera deras sätt att organisera kommunen. De skulle även kontakta en forkare i ämnen kommunal organistion för att vi skulle få ta del av hans/hennes synpunkter. Vi skulle fortfarande inte binda upp oss för någonting innan vi hört vad de inbjudna hade att förmedla. därefter skulle vi bestämma oss för hur vi skulle gå vidare i arbetet.

Några veckor därefter får vi och socialdemokraterna, via media, reda på att den borgerliga gruppen haft separata överläggningar och bestämd vad de ville ha utrett.

Så beter man sig inte om man har den minsta respekt för blocköverskridande samarbete.

Det är som om du och 7 kompisar talade om att ni skulle ut på en gemensam resa och lovade varann att träffas och bestämma vart ni ska resa - därefter får du reda på att 6 av dina kokmpisar träffats i smyg och bestämt sig för vart de vill ta vägen. Svekfullt och okamratligt i mitt tycke.