Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, juli 28, 2008

Sänk rösträttsåldern...

... skriver jag i dagens lokalavis.

I Sverige finns frågan om sänkt rösträttsålder knappt ens med på den politiska dagordningen. Miljöpartiet är det enda politiska parti som driver frågan. Sverige tycks vara på väg att hamna på efterkälken, vilket inte är särskilt hedrande för ett land som gärna slår sig på bröstet för en väl fungerande demokrati med högt valdeltagande.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Se kommentaren som mer frågande än argumenterande då jag med ett visst tvivel läste igenom din insändare på frukostrasten.

Två grundläggande fakta i sammanhanget är att det politiska engagemanget bland ungdomar stadigt minskar samtidigt som svenska ungdomar sjunker kunskapsmässigt i ett europeiskt persektiv.

Under rådande förhållande känns det därför tveksamt att sänka rösträttsåldern. Kanske kunde det i visionärens ögon ses som en morot för ungdomar att bli mer intresserade av samhällsfrågor och politik i övrigt - men i ärlighetens namn är politik för gemene ungdom av ganska svalt intresse. Tyvärr, får jag tillägga.

Många i min klass i ettan på gymnasiet kunde inte på samhällsproven de olika partiledarna, partiernas olika symboler är de olika partiernas olika ideoligier.

Enligt mig är okunskap ett hot mot demokratin varför det då i nuvarande läge känns tvivelaktigt att sänka rösträttåldern till blott 16 år.

Argumentera emot mig - men strunta i andra länders politiska aronor för tillfället.

/ Malmberg www. malmbergliberal.wordpress.com

Johan sa...

När rösträttsåldern sänktes förra gången (1974) gick långtifrån alla vidare till gymnasiet, idag gör alla det.

Varifrån får du att ungdomars politiska engagemang minskar?

Jag citerar direkt ur min motion, inlämnad i september förra året.

Ungdomarna i vårt land är politiskt intresserade, har åsikter och vill gärna uttrycka dem. Ungdomsstyrelsen överlämnade nyligen över rapporten "Ung idag" till regeringen, där slås detta och mycket annat fast. Vidare sägs att två tredjedelar av alla mellan 16 och 24 år gjort en politisk handling det senaste året. Rapporten säger också att ungdomar vill vara med och påverka samhället, exempelvis genom förtroendeuppdrag. Samtidigt är ungdomar gravt underrepresenterade i olika politiska sammanhang och få törs engagera sig.

Min erfarenhet är att intesset för politik är stort. Börja snacka FRA, invandring, skola, miljö, you name it, så har de flesta rätt mycket åsikter. Därmed inte sagt att de har intresse av att kanalisera den partipolitiskt, men det är ju lika mkt partiernas fel, eftersom partierna inte låter ungdomarna rösta. Jag sket fullständigt i partipolitik när jag var 16 år eftersom partierna sket i mej. Likfullt var jag mkt politiskt intresserad och gick ut nian med 5:a i samhällskunskap (ja, så gammal är jag ;) ).

Jag tror faktiskt att gymnasieelever hör till de mest kunniga inför ett val, just för att valet dominerar skolan så stort. Vilken annan arbetsplats får besök av partier till exempel? Även de mest ointresserade gymnasieelever kan inte undgå att snappa upp åtminstone något.

Det finns ju även de statsvetare (exv Sören Holmberg tror jag), som menar att sänkt rösträttsålder kan vara ett sätt att i framtiden få en mer jämnt fördelad väljarkår när pensionärerna i framtiden blir så många.

Jag hänvisar gärna till hur man gör i andra länder eftersom frågan i Sverige anses så udda och "muppig", därför visar jag gärna på att den i åtskilliga andra länder, som vi annars gärna jämför oss med, så att säga "lever". Jämförelser med andra länder är alltid relevant!

Förlåt ett långt svar, men frågan engagerar. Snackar gärna mer om den vid tillfälle! Varför inte på ett möte med LUF?

Anonym sa...

Eftersom de politiska ungdomsförbunden tappar i medlemmar hela tiden - se bara på ssu som lidit av ett enormt medlemstapp. Dock inget negativt - men du förstår kontentan.

Jag gick mina tre år på Bäckängsgymnasiet där eleverna brukar nå goda studieresultat och skolan får ofta besök av olika partier, förbund och organisatiner. Men de politiska kunskaperna är allt som oftast ytterst bristfälliga. Eleverna kan ej namnet på partiledarna, vad partierna står för och andra grundfundament på den politiska arenan.

Bemöt oxå gärna faktumet om hur de svenska kunskaperna försämrats under den senaste tiden. Kommer verkligen ditt förslag i rätt läge?

Skall rösträttsåldern bara sänkas av ädla motiv eller finns det nån rationalitet bakom reformen?

Jag tycker det låter rimligt att rösträttsåldern är detsamma som myndighetsåldern.

Du hade femma i samhällskunskap - jag hade mvg - men alla andra ungdomar sitter inte och läser debattinlägg, kollar paneldebatter eller skriver insändare. Tyvärr. Därför är ditt enskilda fall för litet för att mynna ut i ett allmänpolitiskt ställningstagande.

Sorry Hellström, nu blev det visst både långt och lite argumenation.

/ Malmberg

www.malmbergliberal.wordpress.com

Johan sa...

Att de partipolitiska ungdomsförbunden tappar medlemmar tycker jag inte bör ses som ngn särskild måttstock för ungdomars politiska engagemang. Partipolitiska ungdomsförbund är främst en pseudopolitisk arena, eftersom som alla riksdagspartiernas ungdomsförbund utom Grön Ungdom, bedriver en egen politik samtidigt som de raggar röster åt och utbildar framtida politiker för sitt moderparti, som för en annan politik. En något märklig konstruktion som jag absolut förstår inte lockar så många. Men det är en delvis annan debatt än rösträttsåldern.

Samtidigt som jag verkligen tror fler ungdomar skulle vara partipolitiskt intresserade ifall de faktiskt fick rösta. Nu åker partierna och ungdomsförbunden mangrant ut i valrörelserna och talar inför en publik där bara 75% av treorna får rösta. Lyckligtvis tycker ju nu (senast kd som beslutade det på sitt riksting) allt fler partier att man ska få rösta från det år man fyller 18 och inte dagen. Naturligtvis är Maria född dagen efter valet lika mogen eller omogen att rösta som Ali född på valdagen.

Jag tror ändock att gymnasieungdomar i allmänhet kan mer, eller har åtminstone lättare att ta reda på mer, än ointresserade och politiska obildade människor i medelåldern. Likfullt anser jag att bägge är kapabla att rösta, något slags kunskapstest för att man ska få rösta är mej främmande. Med ansvar följer ofta intresse. Jag tror ointresset i mångt och mycket kan bero på att de är medvetna om att de ändå inte för rösta förrän något eller några år efter gymnasiet. Med en rösträttsålder på 18 år är ju faktiskt snittåldern på en förstagångsväljare 20 år och innan det där med att ha rösträtt på 18-årsdagen ändrats till året är vissa förstagångsväljare närmare 22 år första gången de får rösta. Partierna bjuder så att säga in till politiken med armbågen.

Well, jag får väl lita till att din regering fixar till det där med elevernas kunskaper ;) Skämt åsido, det ska naturligtvis inte skämtas bort. Jag och du har helt olika syn på hur man mäter elevers kunskaper. Jag vet att det kommit en del larmrapporter, men om jag inte har helt fel ligger fortfarande svenska elever någorlunda bra till. Har du ngn bra länk?

Sänkt rösträttsålder är ett sätt att få fler unga till valurnorna, och det är väldigt viktigt! Hoppas du tycker jag har räknat opp ett antal rationella argument nu.

Och så det där med samma åldersgränser.

Samhället stödjer ett system med differentierade åldersgränser. Vid 12 års ålder får inte föräldrarna byta namn på ett barn mot barnets vilja, vid 15 års ålder för man köra moped, straffas för bort och ha sex, vid 16 års (är det väl?) för man jobba mellan typ 6-22, vid 18 års ålder blir man då myndig och då följer ett hel del rättigheter och skyldigheter, vid 20 års ålder får man gå på systembolaget och ta fler körtkort än när man är 18, vid 25 års ålder får man sterilisera sej.

Ja, samhället tycker uppenbarligen det är bra med system med differentierade åldersgränser, därför tycker jag inte rösträttsåldern per definiton måste följa myndighetsåldern. Jag tycker dock det finns en logik i att den som kan straffas av brott också kan vara med och genom sin röst beslutade om straffsatserna, därför tycker jag straffrätts- och rösträttsåldern kan harmonieras kring 16 år.

Du behöver inte skämmas över att du argumenterar ;) Och mitt erbjudande om att komma och snacka hos LUF var seriöst och kvarstår.

Gustaf Svedberg sa...

"No taxation without representation" är en rad som jag snabbt kommer att tänka på när jag hör och läser om debatten kring rösträttsåldern.