Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, juni 28, 2008

Rättvisa Borås

Idag diplomeras Borås som en Fair Trade City. Som miljöpartist är det lätt att vara stolt en dag som denna och jag tänkte själv gå ned till torget och titta på diplomeringen. Jag vågar påstå att just Fair Trade City ursprungligen är vår förtjänst. Visst, företrädare för nästan alla fullmäktigepartier har motionerat i frågan och när vi beslutade i frågan häromsistens var enigheten stor. Men likväl var det så att det inte stod något om Fair Trade City i det handlingsprogram majoriteten höll på att arbeta fram efter valet 2006 förrän miljöpartiet åter klev in i majoriteten. Fast nog skrytit. Åtskilliga politiker av många kulörer, tjänstemän och näringsidkare har dragit ett stort lass för att få diplomeringen till stånd. Tack till er alla!

1 kommentar:

Johan sa...

det gick lite för fort när jag skrev i förmiddags. mer än åtminstone politiker och näringsidkare måste såklart de ideella organisationer som drivit på äras!

förlåt.

all heder åt er med.