Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, juni 20, 2008

Politik handlar så mycket om ord

Två frågor som stod i centrum på mp-kongressen förra månaden var EU och medborgarlön. I mediarapporteringen hette det att miljöpartiet ska medlemsomrösta om kravet på EU-utträde och att vi släppt kravet på medborgarlön.

Wikipedia definierar krav som "ett villkor som måste uppfyllas".

Så med den definitionen i ryggen frågar jag: vilka krav?!

Medborgarlönen har i alla fall inte funnits med i de tre senaste valmanifesten (jag har kollat) och kan således ingalunda kallas ett krav. Däremot finns det bland många gröna en stor skepsis, för att inte säga uttalad kritik, mot "arbetslinjen" och arbete som enda vägen till lycka. Medborgarlönen har ofta kommit att symbolisera detta, är min tolkning. Partistyrelsen och riksdagsgruppen arbetade under vintern fram ett förslag på konkret socialförsäkringspolitik, som man kan säga är en blandning mellan arbetslinje och kritik mot lönearbetet. Förslaget kallas "en dörr in" och förhoppningen är att det ska bli färre stolar att falla mellan.
De flesta miljöpartister har en positiv inställning till förslaget och det klubbades oxå igenom brett på kongressen. En del ser det som första steget mot medborgarlön, medan andra ser det som ett steg bort från medborgarlönen. Alltså är förslaget en rätt klok kompromiss. Kongressen valde dock att vara lite visionära och röstade med ungefär två tredjedelsmajoritet för att behålla medborgarlönen som en vision (något jag själv var uppe och talade för). Dock ville man inte uttala att liggande förslag var ett första steg mot medborgarlön.

Och sen då till EU-utträdet. EU-utträde har till skillnad från medborgarlönen funnits med i valmanifesten. Men jag har inte träffat många, i regel inte ens de mest inbitna EU-motståndarna, som ser det som ett villkor som måste uppfyllas för att vi till exempel ska sitta i en regering. EU-utträdet ses bland många snarast som en garant för att partiet är väldigt kritiska mot EU och en ideologisk hållning mot stora superstater. Men det har i regel funnits någon mer dagsaktuell EU-relaterad fråga att kämpa i. För 5-6 år sedan var det EMU och de senaste åren har EU-konstitutionen varit högaktuell.

Utträdesvision vore ett mycket bättre ord, eftersom det är vad det i praktiken varit. Jag kommer i medlemsomröstningen rösta ja till att behålla utträdet, eftersom jag tycker alltför mycket i EU går åt fel håll. Samtidigt är utträde inget jag tycker vi behöver driva särskilt aktivt. Man kan jämföra det med moderaterna och landstingen. Moderaterna vill avskaffa landstingen, men det är inget krav för dem. De ställer ändå upp i landstingsvalen och har inget emot att sitta i en regering som inte har några som helst planer på att avskaffa dem. Ungefär som med centern och kärnkraften ;)

Miljöpartiet har alltså inte släppt några krav vad gäller EU eller medborgarlön, helt enkelt eftersom de inte fanns före kongressen heller.

F.ö blir jag trött när jag för andra året i rad ser KG Bergström sitta i Rapport och expertkommentera en kongress han inte ens var på...

Inga kommentarer: