Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, mars 24, 2008

Ja till kunskap, nej till betygshets.

Kvällens Rapport bjöd på det tråkiga beskedet att det finns stort stöd för betyg från sjätte klass. Fast med tanke på att Jan Björklund fått formulera skoldebatten de senaste åren är det kanske inte så konstigt.

Jag tycker man borde ta sej en funderare på vad högstadiebetygen är till för. Mitt svar blir: att stå som urvalsinstrument till gymnasiet. För det spelar endast avgångsbetyget, det eleven får när den slutar nian, någon roll. Hur går resonemanget då hos den som tycker att det vore bra att eleven då redan fått betyg sju gånger istället för dagens tre? På vilket vis vore det bättre?

Jag är övertygad om att de flesta lärare redan på mellanstadiet, där betyg inte sats på flera årtionden vet rätt bra vart eleverna ligger i olika ämnen. Ifall sen läraren inte kan kommunicera det till eleverna är det väl den bristande kommunikationen man måste ta tag i. Kanske genom mer resurser till skolan. Stöd till lärarna. Ja, en hel del. Men att istället tvinga läraren att betygsätta eleven med en bokstavs- eller sifferkombination känns mest som en feg utväg.

Själv förstår jag inte alls detta betygsfokus i grundskolan (eller för den delen gymnasiet, men det tar vi nån annan gång). För det första borde så många elever som möjligt få gå det gymnasieprogram den vill (ungefär så gör man i Tranemo - funkar bra) och i andra hand borde antagningsprov användas. I Borås har det brukat vara skyhöga antagningspoäng till exempelvis Byggprogrammet. Är det säkert att den som fått högst betyg i teoretiska ämnen är den bästa byggaren? Jag är inte helt säker på det.

Ja till kunskap. Nej till betygshets.

Inga kommentarer: