Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, mars 04, 2008

Det handlar om vattnet.

Vilka partier och partikonstellationer som anammar vilka politiska förslag är inte alltid så enkelt att förutsäga eller analysera. I Borås motionerade vänsterpartisten Ida Legnemark om att kommunen inte ska servera flaskvatten på sina sammankomster. Majoriteten tyckte förslaget var bra, men menade att det samtidigt kunde vara svårt att få genomslag fullt ut när kommunen ibland har möten på andra ställen än i kommunens lokaler. Men när kommunen själva kan råda över saken ska flaskvattnet bort. Motionen förklarades besvarad. Ett rimligt resonemang. Oppositionen lät sej nöja och motionen klubbades igenom av ett enigt kommunfullmäktige.

I regionen har miljöpartiets Birgitta Losman motionerat om detsamma. Men där tycker majoriteten att det räcker med att kranvatten finns som alternativ! Vilket, precis som Birgitta påpekat, inte behöver leda till någon som helst minskning av flaskvattnet.

S-c-fp-majoriteten i regionen ansåg alltså inte flaskvattnets betydelse för klimatet vara lika stor som den brokiga allians+vägvalet+mp-majoriteten i Borås.

Ibland är jag alldeles för hård här på bloggen mot en del borgerliga partiers miljöprofil tror jag. Eller oxå har miljöpartiet påverkat tankesättet lokalt såpass mycket under de snart tio år vi varit med och styrt Borås.

4 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

En bra analys Johan. Det är väl ett fantastiskt bra resultat efter 10 års samröre med borgarna - att ni fått dem att gå med på att bifalla Idas motion om kranvatten istället för flaskvatten! Tänk vad ni hade kunnat åstadkomma för miljön om ni istället hade hållit er till vänsterpartiet och socialdemokraterna!

Johan sa...

haha, nu övertolkar du saker lennart ;)

Johan sa...

f.ö var det ju kritik mot s och inte er. hrmpf!

Tony J sa...

Själv blev jag i tisdags kväll förevigad på foto med en Loka Citron i min hand. Det var HSU- ordföranden Jonas Andersson (fp), som efter en helkvälls diskussion om primärvården kände sig manad att föreviga denna bild på en syndande miljöpartist.

Till mitt försvar ska sägas att flaskan redan var öppnad. Och till Jonas försvar skall sägas att han gjorde det för att lätta upp stämningen en smula. Dock kunde jag ju inte låta bli att tipsa honom om en sodastreamers förträffligheter :-)