Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, mars 23, 2008

Björklund flummar runt

På SvDs Brännpunkt sågar idag en docent i pedagogik utbildningsminister Jan Björklunds skolpolitik - som kallas för ovetenskapligt experimenterande.

Forskning visar tydligt att fokusering på betyg och prestation leder till sämre kunskaper jämfört med att betona och stimulera elevernas nyfikenhet och inre lust att lära.
Det finns mer att citera, men artikeln är såpass bra att det nog är lika bra att läsa hela.

Man kan och bör fråga sej vad som är mest flummigt. Björklunds politik eller den forskning han vill fjärma sej från? Märkligt att folkpartiet, som historiskt gärna velat framställa sej som ett förnuftigt och intellektuellt parti, slagit in på den väg de tvivelsutan mycket medvetet gjort.

Och mest synd tycker jag om eleverna som alltid hamnar i kläm.

1 kommentar:

Gun-Britt sa...

Jag håller fullständigt med dig om att det är synd om eleverna! För mig är en demokratisk fostran oerhört viktig och bör stå i centrum i skolan.
Om vi vänjer barnen tidigt att lära sig utläsa vad som förväntas av dem för att uppnå en personlig belöning - betyg - i stället för att lära dem att förstå vad de behöver kunna för att bidra till ett hållbart samhälle och klara sig väl i det, då tycker jag inte att det handlar om demokratisk fostran.
Om betygen dessutom används för att värdera skolor är det sannolikt att det urholkar undervisningen så att fokus läggs på att eleverna ska klara proven. Har man många elever och föräldrar som vill ha skriftlig motivation till ett betyg, så gäller det att rationalisera och ha många skriftliga prov som man kan bedöma med hjälp av siffror. Siffror ifrågasätts inte på samma sätt som ord ......
Hur ska man då hinna med barnens/elevernas frågor och undringar runt det som händer i vardagen när man måste hinna gå igenom alla de sidor i läroboken som kommer på provet???
Hur intressant blir skolan då?