Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, mars 08, 2008

Anders Borg är ute och seglar (när han borde åka tåg)

I Borås är vi rörande eniga om vikten av Götalandsbanan - enigheten går tvärsöver partigränserna. Men ett krux är att de borgerliga inte har med sej sin regering på tåget. Anders Borg intervjuas av lokalavisen idag och sågar Götalandsbanan. Vi miljöpartister är överens, både lokalt, regionalt och på riksnivå. Götalandsbanan är en av de viktigaste järnvägssatsningarna. Det måste bli möjligt att åka tåg även på tvären här i södra Sverige. Snabbtåg mellan de större orterna är framtidens melodi.

Samtidigt så får man inte ställa Götalandsbanan mot den existerande banan mellan Borås och Göteborg. Den är viktig även den. Inte minst för de många mindre orter som ligger längs banan. Att få över mer trafik till järnvägen är avgörande ifall man ska kunna handskas med klimathotet. Så varje bana har sin roll att spela.

Och allianspartierna i Borås bör ta ännu ett snack med sin regering.

3 kommentarer:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Lycka till!

Peter Kjellman sa...

Är verkligen tåg på tvären en smart lösning för Borås och Ulricehamn? Banan är ju tänkt att gå från Tranås mot Jönköping och sedan mot Ulricehamn och Borås. Betänker man hurdan terrängen är, inser man att man antingen måste spränga djupa raviner eller långa, mycket långa tunnlar för att komma genom höjderna. Jönköping ligger ju ungefär 100 m.ö.h. och måste passeras på den nivå. De omgivande höjderna når över 300 m.ö.h., och är för branta för järnvägstrafik. Den planerade banan kommer att bli mycket dyr och erbjuda liknande problem som de man haft vid genomborrningen av Hallandsåsen. Miljöskadorna blir troligen mycket omfattande med tanke på anläggningsarbetet, och inte minst utsläppen från entrepenadmaskinerna betydande.

Om man kan acceptera att banan inte tar den rakaste vägen, är det möjligt med en lösning, där man viker av från banan Nässjö-Falköping strax väster om Sandhem. Därifrån kan spåret gå genom Ätradalen ner mot Ulricehamn, där den viker av mot Borås, där den sedan utnyttjar den befintliga banan till Göteborg. Det blir betydligt lägre anläggningskostnad, då sträckningen bättre utnyttjar terrängen. Anläggningarbetena mellan Borås och Ulricehamn kvarstår, men bortfaller till största delen för den övriga sträckningen, där man kan genomföra förbättringar och förhoppningsvis utöka till dubbelspår.

Man kan invända att restiden blir längre med detta alternativ, men jag tycker inte att det ur en grön synvinkel är försvarligt med de ingrepp i naturen som måste göras. Redan idag har man ödelagt terröängen genom den breda motorvägen till Göteborg som långa sträckor går i djupa sprängda schakt. Det går aldrig någonsin återställa den förstörelsen.

Och har vi så bråttom att vi måste schakta sönder hela landet sönder och samman för att komma fram en halvtimma tidigare? Kanske ska vi propagera för en annan livsstil istället?

Dieselola sa...

Jag håller till fullo med här. Johan hellström får nog tänka om lite här. Det är inte bara att bygga och skita i hur mycket man inkräktar på naturen. Och man kan inte bara fokusera på snabba transporter. Man måste ju även tänka på hur banan dras, tänka på MILJÖN med andra ord johan!