Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, februari 09, 2008

Är inte sjukvård och trafik lika viktigt som EU?

Gröna företrädare pressas ofta om sin syn på EU och hur det ska gå med miljöpartiets EU-motstånd i ett nära samarbete med partier som inte alls delar miljöpartiets syn. Senast i dagens lördagsintervju med Maria Wetterstrand.

Jag undrar varför ingen pressar moderater lika hårt vad gäller landstingen? Moderaterna gillar inte landstingen och skulle helst lägga ner dem, likfullt kandiderar de dit och förhoppningsvis är väl deras landstingspolitiker dessutom aktiva. I landstingen tvingas de samarbeta med partier och politiker som inte alls delar deras syn. Och landstingen sysslar trots allt med såpass viktiga saker som sjukvård och trafik, något som berör alla människor.

Samma sak gäller exempelvis våra kommundelsnämnder i Borås (som har hand om bl.a barnomsorg, äldreomsorg och grundskola). Moderaterna innehar över hälften av ordförandeposterna och en rejäl klunga ledamöter och ersättare. Men jag ser aldrig detta förhållande ifrågasättas med hänvisning till att moderaterna egentligen vill lägga ner kommundelsnämnderna.

Jag själv ser inget konstigt i att moderaterna är aktiva i såväl landsting som kommundelsnämnder. Liksom jag anser att även EU-motståndare kan samarbeta med folk som inte är EU-motståndare. Politiska partier agerar på de ytor som erbjuds och det är skillnad på dagspolititiskt hantverk och vad man vill på sikt. Som bekant är det rätt ovanligt att ett parti har egen majoritet.

Men jag frågar mej varför det ena inte ifrågasätts lika mycket som det andra?

Rasmus var inne på ungefär samma sak för några månader sedan.

Inga kommentarer: