Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, februari 28, 2008

Hvad hvilja Sverigedemokraterna göra med sina mandat?

Den s-märkte statsvetaren Ulf Bjereld bloggar om Sverigedemokraterna utifrån deras tänkbara position på höger-vänster-skalan och uppmanar till granskning av sd-politiken bortom invandrarfrågorna.

Och det är inte utan att man är nyfiken på vart Sverigedemokraterna egentligen står i den politiska vardagsmyllan. Eftersom inget annat parti vill ta i Sverigedemokraterna ens med tång har de ju oxå chansen att lägga just sina egna o-kompromissade förslag. I valet 2006 röstades Sverigedemokraterna in i 4 av 6 sjuhäradskommuner. Jag skulle tycka det vore mycket intressant med en sammanställning av hur partiet röstat och i övrigt agerat i respektive fullmäktigeförsamling. Finns det en enhetlig linje eller köper sd-väljaren grisen i säcken?

Här i Borås är mitt intryck av sd att de de första månaderna eller första halvåret oftast stödde socialdemokraterna för att därefter glida över till att nästan alltid stödja sexpartimajoritetens förslag. Samtidigt redogör de sällan för sina ställningstaganden i annat än just frågor som rör invandrare, så det är ju inte helt lätt att veta hur de resonerar.

5 kommentarer:

William Petzäll sa...

Johan: Olika kommuner har olika förutsättningar och situationerna som råder i de olika kommunerna runt om i Sverige kan leda till varierade ställningstaganden i olika sakfrågor.
Hur många gånger ursäktar sig inte miljöpartiet under en budgetdebatt för att man röstar emot sin egen övertygelse?

När det kommer till SD i Borås fullmäktige har vi enbart 1 mandat och genom det har vi haft en hög aktivitetsnivå detta trots våra ringa erfarenheter inom kommunpolitiken. Sedan valet 2006 har vi lagt hela 9 motioner, ett eget budgetförslag, 3 enkla frågor och en interpellation. Motionerna har även berört de flesta verksamhetsområdena inom kommunen. Sedan händer det relativt ofta att vi motiverar våra ställningstaganden, men vi saknar representation i så gott som i varje nämnd och det försvårar givetvis fördjupning i olika frågor. Det tror jag även du förstår. Jag kan knappt minnas då jag själv satt tyst under ett helt sammanträde och SD har oftast något på dagordningen. Är det inte en motion är det en enkel fråga eller något annat. Det är bara att kolla på dagordningen till kommande sammanträde då en motion från oss kommer upp.

När det kommer till hur vi röstar i olika frågar, stämmer det att vi oftast stödjer majoriteten (dock inte alltid), men den aktuell majoriteten präglas ju inte direkt av en högerpolitik utan snarare kännetecknas den av ideologisk urvattning och väldigt spretande och lägger sig enligt min mening, i mitten på den klassiska höger- och vänster skalan. Sedan kan jag tycka att det är ett sundhetstecken att oavsett vilket parti, har ett visst mått av fritt tänkande och inte förbiser viktiga principer som att se till medborgarnas bästa när man gör olika ställningstaganden.

Johan sa...

Jag påpekade ju just att ni sverigedemokrater INTE behöver kompromissa - därför är ju just er aktivitet ett uttryck för vad just ert parti tycker.

Jag tycker sd (dvs du) i borås kf har haft en imponerande aktivitet, just med tanke på vad du säger om ett mandat, ingen nämndrepresentation och ny i politiken. Samtidigt är ju en rad av era motioner närmast cirkulärmotioner oppifrån, och det är väldigt få som inte handlar om invandrare eller äldre. Men jag tycker inte du har ngt att skämmas för vad gäller kvantiteten på din aktivitet. Samtidigt går du ju mest upp i frågor om just invandrarpolitik.

Icke desto mindre är jag väldigt nyfiken på ifall det finns någon sammanhängande tråd i sd's kommunpolitiska agerande, eller ifall det enda som håller er samman är invandrarfrågorna. För precis som Bjereld påpekar är det ytterst få väljare som sätter det som den viktigaste frågan.

Naturligtvis är fritt tänkande och medborgarnas bästa viktiga ledstjärnor även för mej som grön kommunpolitiker. mp har ingen stark partipiska, vilket ju oxå kommer sej av att partiet ursprungligen bildades av ett gäng lokala partier som var missnöjda med de etablerade partierna.

Och som miljöpartiet tydligt och klart redovisat var vi t.ex inte överens internt vad gäller vårdnadsbidraget, vilket oxå går igen över hela landent.

Men som sagt, har sd någon hyfsat gemensam linje över hela det politiska spektrat eller har man det inte? Det är vad jag funderar över - kom ihåg att jag frågade vad ni tyckte om försäljning av badet t.ex...

Peter Kjellman sa...

Rubriken har du valt rätt. Efter att våra Hallsbergska SD:are setat över ett år i KF har de inte kommit med något eget förslag, knappt deltagit i debatterna. Den ene av dem har varit på två KF-möten. Sista gången undrade ordföranden lite diskret om han inte lagt märke till vad som stod på en sida i handlingarna. "Nej, den skiten har jag inte lust att läsa", blev SD:arens svar. Men partistöd får de, trots att de inte ens orkar gå till mötena.

Är de lika lama och slöa i Borås?

Johan sa...

Peter. I Borås har sd varit aktiva, ngt annat kan man inte säga. Se uppräkningen ovan från fullmäktigeledamoten själv. Kvantitativt har de skött sej väl, däremot inte kvalitativt. Fast det är ju subjektivt.

Däremot är jag inte alls säker på hur aktiva sd varit i våra grannkommuner. Blev era sverigedemokrater invalda mot sin egen vilja eller? ;)

Krister Maconi sa...

Johan, Ulf Bjereld har vi ingen som helst tilltro till och hans "analyser" hamnar i partigängarfacket.I Borås har SD under William´s ledning utgått från antagna princip och handlingsprogram.Men som kommunal eller rikspolitiker har man ju fler lojaliteter än att i alla lägen slaviskt följa partiets linje.
Apropå´partigängare så har svenskt partiväsen på tok för många av den sorten.Badar gör man i princip lika
väl i en kommunal som i en privat badanläggning.Vi är i princip öppna för entreprenader. Kommunen skall i första hand se till att sköta sina kärnverksamheter ordentligt och skapa förutsättningar för ett väl fungerande näringsliv. Språklärare Kjellman har kanske "setat" för länge i den Hallsbergska skolvärlden men det slappa språkbruket kanske beror på ren slöhet?