Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, februari 18, 2008

Borås ska inte ta sej vatten över huvudet

Lokalavisen skrev under söndagen att Borås badhus kan komma att läggas ut på entrepenad. Som jag tidigare bloggat om deltog jag nyligen i en debatt kring samma fråga. Då kunde jag inte ge besked om vart vi gröna stod eftersom partikvarnen ännu inte malt färdigt och vårt parti till stor del stått utanför processen. Nu har vi intagit ungefär samma ståndpunkt som Vägvalet sedan tidigare gjort. Sälj inte badet nu! Först måste vi veta vad vi vill med baden i Borås.

Att vägvalet och miljöpartiet inte vill sälja baden innebär att förslaget visserligen har majoritet i fritids- och turistnämnden, men varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige (i vilka ärendet till sist skulle hamna), eftersom det bara är allianspartierna som vill öppna upp för entrepenad i dagsläget. Således ingen entrepenad just nu i alla fall.

Det är viktigt att Borås inte tar sej vatten över huvudet och rusar iväg förhastat och utan att riktigt veta vad som kan hända.

Inga kommentarer: