Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, februari 28, 2008

The answer is blowing in the wind?

Det blåser i miljöpartiet - skulle man kunna säga.

Partistyrelsen färdigställde alldeles nyligen, som de brukar göra på sitt februarimöte, sina propositioner till kongressen. Bland propparna fanns en om socialförsäkringarna med. Miljöpartiet hade i höstas ett, något mediokert (delar till stor del Melinens kritik mot det), rådslag kring socialförsäkringssystemet. Rådslaget ligger till grund för proppen. Icke desto mindre tycker jag partistyrelsens förslag verkar vara handfast och konkret och något som i högsta grad går att få gå till val på.

Debatten om medborgarlön är gammal i miljöpartiet, men till skillnad från vad många tycks tro kom medborgarlönen in i partiprogrammet först 1997. I medborgarlönsdebatten tycker jag både motståndarna och anhängarna har problem att skilja på långsiktiga visioner och kortsiktiga mål. Jag tycker medborgarlön är en bra grön vision, som hör hemma i partiprogrammet och något som bör införas på sikt. Men det duger knappast att gå till val på om bara två år. Däremot kan socialförsäkringsproppen, något förbättrad och tillputsad av kongressen, vara det.

Riksdagsgruppen har öppnat upp för att miljöpartiet kan tänka sig betyg i nian och på gymnasiet. Jag är själv en starkt övertygad betygsmotståndare, samtidigt som jag måste säga att artikeln i ämnet har flera poänger. Ungefär så skulle ett reformerat betygssystem kunnat se ut ifall vi gröna varit med och påverkat det (någon egen majoritet lär vi ju inte få, så kompromisser är såklart nödvändiga). Men jag tycker man tar saker och ting i helt fel ordning! Att först svänga alternativt vika sej innan vi går in i högst eventuella förhandlingar - och det utan att ha frågat kongressen. En bättre ordning, menar jag, vore att först gå in i förhandlingar och försöka finna en kompromisslösning. Inte att börja med att presentera vårt kompromissförslag innan vi ens blivit inbjudna till förhandlingsbordet. Alternativt att kongressen diskuterar frågan och ändrar partiets åsikt i förväg. Då vore det heller inget konstigt. I det här läget frågar jag mej om nyttan av och syftet med vår omsvängning?

Oxå har Maria Wetterstrand aviserat att hon inte längre vill lämna EU...

Det blåser, som sagt. Det lär bli en spännande vår och en spännande kongress. Förra gången det blåste såhär mycket, för tre år sedan, höll partisekreteraren på att bli avsatt och partistyrelsen åkte på däng i flera principiellt viktiga frågor på kongressen. Vi får väl se vad som händer i Östersund i slutet av maj.

Det har bloggats ivrigt om blåsten. Bland annat av Birger (1&2), Melinen (1,2&3), John, Anders, Kristin, Peter Grön (1&2) och Helene.

Inga kommentarer: