Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, januari 02, 2008

Vision 2021

Idag kan man läsa i lokalavisen om vilka visioner miljöpartiet har inför Borås 400-årsjubileum 2021.

Bland visionerna och förslagen återfinns bland annat en kraftfull minskning av koldioxidutsläppen, mer kollektivtrafik, klimatvänliga bostäder och möjlighet till pendeltåg i Sjuhärad när Götalandsbanan står klar och frigör spårkapacitet. Dessutom vill vi att det ska gå att bada i Viskan innan den här mandatperiodens slut! Borås har alla möjligheter att få en badplats mitt i stan, om vi bara ser till att göra Viskan renare.

Vill någon läsa hela vårt program är det bara att hojta till, vi ska snart låta trycka opp ett antal exemplar och dela ut.

Dessutom uppmärksammades idag att Borås ännu saknar medborgarförslag. Min kollega från ersättarbänken bak i salen, Martin Neuman från Vägvalet, lämnade in en motion om saken för över fem år sedan. Och i samband med att de inneliggande motionerna redovisades förra månaden slog jag ett slag för motionen och medborgarförslag. Det är faktiskt pinsamt att kommunen inte kommit så långt än.

Inga kommentarer: