Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, januari 28, 2008

Utrikesministerns politiska kompass

Carl Bildt bloggade i morse.

"Först frukost med en del av utrikesministerkollegorna inom EPP-gruppen, d v s de borgerliga partierna."
Uppenbarligen anser han inte liberalerna i ALDE-gruppen vara borgerliga. Gruppnamnet utläses Alliance of Liberals and Democrats for Europe och innefattar bland annat folkpartiet och centerpartiet.

Men utrikesministern anser uppenbarligen bara att konservativa och kristdemokrater är att klassa som borgerliga, och det är ju också en politisk kompass.

3 kommentarer:

Martin E sa...

Johan Johan, dina politiska intressen är lika spridda som örnarna i bohuslän. Skall du bli tagen på riktigt allvar så bör du nog koncentrera dina tankar till enbart miljön. (har ingenting med just ditt senaste inlägg att göra dock). Håll dig till det du kan ordentligt, nämligen miljön! Bli inte en "haåsikteromallt-politiker". /Martin

Johan sa...

hej!

det är en intressant synpunkt. jag håller med att om att vi miljöpartister framförallt bör fokusera på miljöfrågor. men det är trots allt viss skillnad på bloggen (som har kring 70-100 läsare en vanlig dag) och lokaltidningens debattsida (tidningen läses väl av i runda slängar 50 000 pers, inte sagt att alla läser debattsidan - men ändå). på bloggen kan jag ta ut svängarna mer. men visst, det är ingen slump att av 5 inskickade debattartiklar till Borås Tidning det här året handlar 4 om miljöfrågor.

emellertid vet jag inte ifall jag kan hålla med om att det är miljö jag kan bäst. i jämförelse med många andra miljöpartister är jag ingen fena på miljö känner jag ibland. mina högst personliga hjärtefrågor ryms kanske snarare inom demokrati- och skolområdena.

tyvärr är jag nog lite för debattglad för att inte ha åsikter om det mesta. däremot försöker jag välja noga bland det jag skriver om i lokaltidningen eller försöker få in som nyheter där.

Anonym sa...

Hej!

Jag är böjd att medge, att Martin E. har en stor poäng i sitt inlägg! Politiker som har åsikter om allting känns inte trovärdiga. De är inget annat än falska "karriärpolitiker" som sysselsätter sig med politik enbart för egenvinnings skull, inte för att åstadkomma någonting! Skall man vara politiker (och arbeta för att förändra), då skall man också ha djup kunskap inom det fält man verkar. Jag vet ingenting om dina kunskaper, men däremot kan jag konstatera att du sannolikt knappast behärskar alla de ämnen och discipliner du debatterar inom, i alla fall inte annat än på lekmannens nivå.

Min rekommendation till dig: Välj ut ett ämne/en disciplin och fokusera densamma, kan vara vad som helst (håller med dig: En miljöpartist behöver ej bara hålla på med miljö. Tvärtom borde Miljöpartiet positionera sig tydligare även inom andra profilfrågor). Då kan du bli talesman inom det berörda området. Att bara göra sin röst hörd (vad det än gäller) är ingenting värt; legitimiteten saknas. Skall man förändra (som politik ytterst måste sägas handla om) skall man ha kunskaper om det man ämnar förändra - annars blir förändringen illusorisk; en förändring baserad på okunskap! Det är som att styra en båt utan att veta åt vilket håll man färdas - som att köra bil med förbundna ögon!

Det är naturligtvis bra att så många som möjligt engagerar sig i det demokratiska samhällslivet. Det gynnar samhället om fler är intresserade av den politik som förs, samt den politik som skulle kunna föras. Men lika viktigt är att de som fattar beslut verkligen har kunskap om beslutens effekt; att tycka utan att veta, att ropa högljutt vida omkring sig om ämnen som man inte behärskar, att besluta utan kunskap - det är löjeväckande och farligt! Notera härvid: Jag vet som ovan skrivet inte vad du är utbildad inom, vilka kunskaper och erfarenheter du har, o s v; därför uttalar jag mig inte om dig som person i detta stycke!

Du har - trots din bristfälliga politiska strategi och ditt alltför ofokuserade intryck - på ett skickligt sätt fått en tydlig plats i Borås politiska arena. Skall du gå vidare till Riksdagen (vilket du sannolikt vill) måste du dock fokusera. Att i längden satsa på "luftartiklar" (ej byggda på verklig kunskap) leder (förhoppningsvis) inte dit. Du har ett bra utgångsläge att kunna gå vidare från - svamla inte bort chansen! Fortsätt din politiska gärning lika enträget som förr (det behövs), men mer nyanserat och fokuserat inom discipliner som du verkligen behärskar! Lycka till!

Med vänliga hälsningar
En iakttagare