Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, januari 12, 2008

Slutdebatterat, för den här gången

Sverigedemokraterna tycker det är dags att vi avslutar vår debatt om deras syn på kommunal service och språk. Visst, jag tror inte vi kommer så mycket längre.

Även ifall jag fortfarande inte tycker mej fått något tillfredställande svar på rimligheten i att å ena sidan vara emot att kommunal service ges på andra språk än svenska - men samtidigt tycka det är ok att äldreomsorg kan ges på andra språk än svenska. I synnerhet när äldreomsorgen är en så central del av den kommunala servicen. Men inte heller jag tror vi kommer längre i vår debatt, den här gången.

Inga kommentarer: