Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, november 28, 2007

Inte nått ända ut?

Här i Borås brukar socialdemokraterna utgöra en bra och konstruktiv kraft när det gäller hbt-frågor, trist nog tycks inte den inställningen ha sipprat ut i resten av partidistriktet deras. På hälso- och sjukvårdsnämnden för Sjuhäradsbygden igår behandlades en ansökan från RFSL-Borås om bidrag till deras verksamhet. Miljöpartiet och vänsterpartiet ville ge föreningen de 300 000 kronor man ansökt om - en liten summa för nämnden men som gör stor nytta i RFSLs verksamhet.

Övriga partier, däribland socialdemokraterna, ansåg att de föreslagna 200 000 kronorna räckte. Trist.

Inga kommentarer: