Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, november 02, 2007

En märklig ordning

Jag har förstått att man i Borås ofta är jämförelsevis ganska sega med att besvara motioner och interpellationer. Skräckexemplena är tio år för en motion och ettochetthalvt år för en interpellation. Fast det är just skräckexempel, riktigt så illa är det oftast inte.

Men det nyaste är - verkställ utan att besvara.

Sedan ett par år tillbaka ligger det inne en motion om att fullmäktigesammanträdena ska sändas på webbteve, och nyligen lämnades det in en till på ungefär samma tema (motionerna kom inte från samma person eller ens parti ifall någon undrade). Motionerna har inte behandlats, men budgetfullmäktige om några veckor kommer sändas på webben!

Jag tycker det är spännande. Kanske kommer vi rentutav få se riktigt stringenta och måttfulla inlägg från talarstolen? =)

Inga kommentarer: