Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, november 25, 2007

Eftertankens kranka blekhet...

... kanske infinner sej hos en och annan Boråspolitiker.

Det är inte sunt att 27 timmars debatt (inklusive lunch) inte räcker för att debattera och besluta om kommunens budget. Det är inte sunt att vi måste ha ett tredje möte i december.

Något måste göras - men vad?

Utöver ett fåtal inlägg var de flesta inte längre än tio minuter, och rätt många av fullmäktiges drygt hundra ledamöter och ersättare deltog i debatten. Vilket är bra.

Kanske vore det bra att som Anne-Marie Ekström (fp) skriver låta varje parti utse en huvudtalare med obegränsad talartid och att låta övriga från respektive parti få göra kortare tidsbegränsande inlägg?

Sen tror jag att en stor del av problemet ligger i att oppositionen lägger fram sin alternativa budget form av ett stort antal detaljyrkanden (cirka 150 stycken) på allt från ren text till några miljoner hit och dit. Vilket innebär att debatten alltför ofta handlar om just någon halvmiljon hit eller fem miljoner dit - och det i en budget på fem miljarder. Vi gräver oss alldeles för ofta ned i små detaljer och missar de stora frågorna och vikten av visioner.

Dessutom tycker jag det är trist att vi debatterar de mjuka frågorna sist. Med tanke på att vård-skola-omsorg utgör den största delen av kommunens budget borde den biten få inleda sakområdesdebatten, efter den "allmänpolitiska" inledningen. Som f.ö borde ses över den med. Den spretar hit och dit värre än en samlingsskiva från Sonic Magazine.

Det är helt enkelt inte demokratiskt att budgetdebatten ska ta så lång tid. För de flesta Boråsare måste det framstå som helt vanvettigt och att vi fritidspolitiker ska kunna delta i tre dagars budgetdebatt är inte hur lätt som helst det heller. Det är svårt att locka folk att bli aktiva politiker redan idag, och nog för att det inom somliga kretsar anses macho att palla en maratonlång budgetdebatt, men de flesta anser nog inte det...

2007 års budgetdebatt ger oss en hel del att fundera över. Och då menar jag framförallt debattens former. För precis som Lennart Andreasson (v) inledde med är vi trots allt överens om mycket, men debatten fokuserar naturligtvis på det vi inte är överens om. Så nyanserad var aldrig oppositionsledaren Ulf Olsson.

Inga kommentarer: