Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, oktober 23, 2007

Kommunal organisationsdebatt, roligare än det låter! :)

Borås är en av få kommuner i landet som har kvar kommun- eller stadsdelnämnder. I princip är det bara Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås som har det. Och det är ju onekligen ett rätt märkligt sällskap för en kommun som är lite mer än en tredjedel så stor som Malmö. Dessutom har vi hela tio kommundelsnämnder i Borås. Ett tungrott byråkratiskt ö-rike.

Kommundelsnämnderna är en gammal surdeg i Borås och partierna är splittrade. Därför dröjer väl sej nämnderna kvar i sin nuvarande form vad gäller antal och uppgifter, även ifall de för snart tre år sedan förlorade den stora individ- och familjeomsorgsbiten till en central socialnämnd.

Hur partierna vill hantera nämnderna i dagspolitiken är lite olika. Moderater och folkpartister vill gärna att fullmäktige ska delegera beslut till nämnderna. Samtidigt vill moderaterna helst lägga ner dem. Men om man nu har nämnderna bör man ge dem något att pyssla med. Ungefär.

Sossarna å sin sida är varma anhängare av kommundelsnämnder men vill samtidigt i fullmäktige reglera vad de ska syssla med så mycket som möjligt. Man kan ju tycka att vi i miljöpartiet, som på sin höjd har en person i var nämnd, skulle vara på den linjen. Men sossarna har 7-8 personer i var nämnd...

Jag tycker det är inkonsekvent av sossarna - och undrar vad de egentligen vill med nämnderna? Moderaternas linje är betydligt mer klar.

Om man gillar systemet med kommundelsnämnder borde man väl oxå i konsekvensens namn vilja ge kommundelarna något att besluta om? Naturligtvis måste fullmäktige ge riktlinjer och fastställa miniminivåer. Men om man ändå inte vill ge nämnderna någon beslutsmakt är det väl lika bra att lägga ner dem?

Själv har jag blivit alltmer kritisk till kommundelsnämnderna som de ser ut nu. På sätt och vis är de en anomali i den kommunala byråkratin - eftersom de inte direktvalda. Hur befolkningen i en kommundel röstar styr inte hur nämndens sammansättning ser ut, eftersom den avgörs i förhandlingar partierna emellan utifrån valresultatet till fullmäktige. Av den decentralisering som var tanken märks inte särskilt mycket.

Men kanske en lösning kunde vara att, som vi i miljöpartiet vill, halvera antalet nämnder? På så vis skulle deras lilla budgetö bli något större och nämnderna ges mer handlingsutrymme. Samtidigt bör man se över vilka uppgifterna nämnderna har. Idag hanterar de barnomsorg och grundskola, äldreomsorg och lite kultur- och fritidsverksamhet. Men varför skulle inte exempelvis parkerna kunna ligga på kommundelsnämnderna? Framförallt om nämnderna var lite större och därmed hade en större budget.

Decentralisering och närdemokrati är nyckelord i mitt politiska engagemang. Men jag är tveksam till hur mycket kommundelsnämndernas nuvarande budgetö-rike bidrar till det.

Inga kommentarer: