Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, oktober 12, 2007

Det här är en bra dag (2/3)

Jag brukar ofta hävda att vi politiker måste våga gå före i miljöarbetet. Visa en tänkbar väg och våga börja ta steg in på den. Men ibland känns det som företag gör det bättre, och med större tyngd.

Den borgerliga regeringen har stoppat kärnkraften djupt ned i den borgerliga enighetens frysbox och från sossesidan gjorde profilen Sören Wibe ett utspel om mera kärnkraft häromdagen.

I det läget går Volvo (!) ut och spolar kärnkraften (DN). Hatten av för Volvo.

Vi sätter kärnkraft långt ned på skalan. Den är inte uthållig ur flera aspekter. Även råvaran är en ändlig resurs och vi har andra problem med kärnkraften som på inget sätt är lösta, till exempel avfallshanteringen, säger Inge Horkeby, Volvos miljöchef.
Koncernchefen betonar emellertid längre ned i artikeln att de ingalunda är kategoriskt emot svensk kärnkraft. Och att det tydligen är vattenkraft man ska övergå till (även ifall man helst vill ha vindkraft). Vattenkraft är ingalunda ett klockrent miljöval det heller. Men vad som är viktigast är att en av de ledande svenska industrierna gått ut och ifrågasatt kärnkraften!

Och när politiker inte vågar staka ut vägen får man väl åtminstone hoppas de törs följa efter Volvo - och vågar satsa på förnyelsebar energi.

1 kommentar:

Anonym sa...

Volvos försök att köpa billiga poäng genom att välja bort kränkraftsel är ju bara pinsamt löjlig. För det första är de en av Sveriges största elförbrukare och Sverige klarar sig inte utan kärnkraft. hela resonemnaget från Volvos sida bygger alltså på att andra i stället köper MER kärnkraftsel. Samtidigt är det lite löjligt att man bara,m till ett högre pris, kan avstå från kärnkraftsel (även om det är exakt samma el man får), men inte, till ett lägre pris, kan köpa BARA kärnkraftsel. Jag och 90% av svenska folket skulle gärna teckna ett sådant avtal.