Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

måndag, september 24, 2007

Sällsynta galningar, faktiskt

Konstaterar att lokalradion valt att uppmärksamma vad jag ofta påpekar. Den ensamme galningen som överfaller och våldtar folk i stans parker är väldigt sällsynt. Något att ha i huvudet när det ropas på förstärkt polis och mer belysning utomhus för att minska mäns våld mot kvinnor.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Den ensamme okände galningen är visserligen sällsynt, men för de allra flesta är det ändå den ensamme galningen (eller galningen och hans kumpaner) som utgör det största hotet.

Jag löper exempelvis mycket större risk att få en käftsmäll ute på gatan än i hemmet. Detsamma gäller de flesta. De flesta kvinnor löper större risk att våldtas ute på stan än i hemmet. Däremot våldtas fler kvinnor i hemmet än ute på stan. Men det beror ju på att ett litet (men ändå för stort) antal kvinnor löper väldigt stor risk i hemmet.

MKt_Anonym

Johan sa...

Anonym: "De flesta kvinnor löper större risk att våldtas ute på stan än i hemmet." Helt uppåt väggarna. Så är det verkligen inte.

Anonym sa...

Löper min flickvän större risk att våldtas i hemmet än ute på stan? Svaret är givetvis nej.
-
Ett fiktivt exempel, men ändå. Det är så jag menar, det är rationellt att vara mer rädd i okänd miljö, än i känd miljö. De flesta kvinnor löper ju ingen risk alls att våldtas av sin partner, däremot löper alla kvinnor en viss risk att våldtas eller antastas om de går i mörka gränden.

För en minoritet kvinnor är dock hemmet totalt livsfarligt, och det är helt för jävligt. Så det behövs fler poliser, hårdare straff, och mer "vård" av förövarna så att de inte upprepar sig när de kommer ut.

(Hur "vården" ska se ut vet jag inte, folk som ägnar sig åt tortyr är nog svåra att rehabilitera)

/MKt_Anonym

Stefan Lindborg sa...

Jag tycker att du missuppfattar hela frågan Johan.

1. I sak har du rätt. En kvinna löper störst risk att utsättas för våld av en man hon känner i sitt hem.

2. Mäns våld mot kvinnor är något som drabbar alla kvinnor antingen direkt eller indirekt. Direkt genom att man löper en risk att utsättas för våld av en närstående man. Indirekt genom att man i olika situationer är rädd för att utsättas för våld. En sådan situation kan vara när man går hem och det är mörkt ute.

3. Oavsett om denna rädlsa är välgrundad eller inte i statistiken, så finns den där och behöver hanteras. Faktum är också att denna vardagsrädsla (som handlar om mer än att tjejer är rädda när de går ensamma ute på kvällarna) kraftigt begränsar många tjejer och kvinnor i vardagliga situationer. Ett sätt att hantera rädslan är att göra en översyn av det offentliga rummet. Vilka platser kan av tjejer upplevas som hotfulla och vad kan man med vanlig enkel stadsplanering göra för att förbättra situationen på just den platsen. Där kan mer belysning spela en viktig roll.

4. Mer poliser som kan utreda det våld som kvinnor utsätts för i nära relationer behöver heller inte vara fel.

Slutsatsen blir att jag inte riktigt förstår den motsättningen du målar upp.

Johan sa...

Angående punkterna 2-3 så har du såklart rätt i att det finns en rädsla och att rädsla ska tas på allvar. Inget snack om den saken, men jag ser ju hellre att "samhället" lägger resurserna på att ge tjejer självförtroende och kunskap i hur det ligger till, än skrämmer opp i onödan (och därmed är jag glad över att jag inte behöver rösta när v-motionen om fem-självförsvar kommer till kf...)

Men det är väl inte bara tjejer som kan uppleva alltför mörka platser som hotfulla? Emellertid det finns en risk i att man gör lösningen som alltför enkel när det nästan uteslutande talas om fler poliser och bättre belysning, när det i första hand handlar om värderingar.

Varför slår så många män kvinnor (och för den delen andra män)?

Den frågan kan inte fler poliser eller mer belysning svara på, eller knappt råda bot på. Ety det är värderingar det handlar om.

Stefan Lindborg sa...

Där tror jag du har fel. Jag tror inte att det handlar om värderingar. Det sexualiserade våldet blir för en del män ett sätt att upprätthålla kontrollen över "sin" kvinna. Då handlar det inte om värderingar, utan om en könsmaktsordning.

Jag tycker fortfarande du målar upp en motsättning som inte finns mellan insatser som t ex feministiskt självförsvar och en schysst stadsplanering eller fler poliser. Jag ser inte den motsättningen, och jag kan garantera dig att den inte finns hos Vänsterpartiet. Du får gärna försöka förklara motsättningen för mig.

Om en sak är vi däremot överens, i alla fall om jag tolkar dig rätt. Den potentiella risken att utsättas för våld utomhus får aldrig användas på ett sådant sätt att det leder till att tjejer skräms upp. Detta är tyvärr något som ofta sker idag, inte minst genom media och nyttiga idioters råd om att kvinnor inte ska vistas utomhus ensamma och allra helst inte utan manligt sällskap.

Självklart är det inte bara tjejer som kan uppfatta utomhus miljöer som hotfulla. Men statistiken visar ändå på ett väldigt tydligt könsmönster. 77 % av tjejerna mot 28 % av killarna svarar i en undersökning "ja" på om de är rädda för att gå hem ensamma sent på kvällen.