Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, september 05, 2007

Är kdn-ernas dagar räknade?

Lokalavisen skriver om kommundelarnas vara eller icke vara. Det är bra att frågan lyfts. Tanken med kommundelsnämnderna var mycket god och i grund och botten är jag en varm anhängare av dem. Men lagen tillåter inte direktvalda kommundelsnämnder och därmed kan man ifrågasätta nyttan av dem. De ökar knappast demokratin eller engagemanget som läget är idag.

Samtidigt är partierna djupt oeniga i frågan och en ny organisation måste ha stöd av så många partier så möjligt. Allt annat vore direkt oansvarigt mot verksamheten och Boråsarna. Alltså vore en halvering, från tio till fem, kommundelar en bra lösning. Tio små isolerade budgetöar funkar inte bra.

Att sossarna är mest negativa till att minska antalet kommundelar förvånar mej inte. Har man ett 70-tal medlemmar med uppdrag i nämnderna är det naturligtvis en känslig historia. Även moderaternas vilja att minska antalet kommundelar tycks ha minskat med valframgången förra året.

Det är dags att komma till skott i frågan.

3 kommentarer:

Tom Andersson sa...

Jag som sitter i en kommundelsnämnd kan ju bara konstatera att det händer mycket i en kommundel. De som sitter där kanske inte är direktvalda men det finns en stor kunskap om kommundelen.

KDN Göta har möte varje månad, varje möte brukar ta 4-6 timmar plus 2 timmars förmöte. Ska alla KDN-er lösas upp eller minskas tror jag att man ska se upp så att arbetsbelastningen inte blir för hög eller att beredningen och besluten i ärendena snabbas upp och inte blir så bra som dom borde.

Man skulle kanske kunna minska antalet KDN-er men jag personligen tror i systemet i grunden är bra men att vissa justeringar borde gå att göra. Och givetvis borde resursfördelningsmodellen ses över.

Johan sa...

vid en minskning av antalet nämnder bör det ju bli fler ledamöter i var nämnd tycker jag.

Josh Lyman sa...

Frågan är om tiden på mötena har med nämndens storlek eller nämndens ledamöter att göra. På Brämhult tog mötena ofta bara en halvtimme.