Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, september 11, 2007

Miljön förlorar vid vägbyggen


Ännu en gång har vännen Lise berättat om ett möte hon varit på, jag bad henne gästblogga den här gången oxå.

När Västra Götalandsregionens miljönämnd hade möte förra veckan pratade man bl.a. om intressekonflikten mellan miljö och andra samhällsintressen. Sällan är den så uppenbar som vid vägbyggen. Och aldrig har miljön vunnit den konflikten.

Idag talar alla miljö, men fattas det några beslut, har miljön fått större vikt vid politiskt beslutsfattande? Nej. Regionens miljönämnd är inte ens formell remissinstans vad gäller infrastrukturfrågor, som om miljöintressena inte ens är intressanta att beakta vid vägbyggen. Transportsektorn är ändå den samhällssektor vars miljöpåverkan ökar allra mest.

I miljönämndens diskussion om en eventuell konflikt mellan vägbyggen och miljö sa en moderat ledamot ”Vi behöver ju vägarna för att kunna åka ut och titta på de fina områdena.” Att nybyggda vägar leder till ökad trafik med ökade utsläpp av växthusgaser som gör de fina områdena mindre fina, verkar han inte tänkt på. Det förvånar mig att moderata politiker 2007 kan ha en så konservativ syn på miljö som något som finns till för vår beundran. Miljö handlar snarare om en förutsättning för allt.

Att regionen styrs av en s+c+-fp majoritet visar att varken rött eller blått duger för att ta tillvara miljöintressena.

Lise Nordin
Politisk sekreterare (mp) Västra Götaland

1 kommentar:

Tony sa...

Lises mening är ack så sann!