Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, augusti 24, 2007

Bullshit detector

När officersförbundet sågar miljöpartiets förslag till ny försvarsbudget torde det vara en indikator på att förslaget är åtminstone hyfsat.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Kan du inte bemöta deras argument istället för att dra en onelinder?

Johan sa...

anonym. inte just idag. kanske senare.

Rasmus Ling sa...

Kul att han använda "långsiktiga och hållbara" i sin argumentation!

Anonym sa...

Vad exakt är det i Officersförbundets argumentation som är "bullshit"? Är du bättre skickad att förstå hur en militär organisation fungerar?

Johan sa...

anonym. jag tycker det är kul när ord kan provocera...

men alltså, jag är miljöpartist och nån slags halvpacifist. och då torde jag väl se det som ett gott betyg på mps förslag ifall officersförbundet, som knappast håller med mej, sågar mps förslag?

liksom motsvarande för den som tycker som officersförbundet.

så det där med bullshit kan funka lika bra vilket som ;)

dessutom är ju mps förslag ganska kontroversiellt inom pacifist- och fredskretsar, antar jag, eftersom det trots allt talar om förekomsten av en (yrkes)armé. min gissning är att det blir och för den delen blivit en del intern debatt kring det.

Anonym sa...

Visst är det kul att provocera och även häftigt att vara lite kontroversiell i dessa tider, men ibland kanske det är ännu lämpligare att faktiskt ha någon förståelse för det man talar om innan man kommenterar politik.

Är det resonligt att hålla med ett politiskt utspel som syftar till att fullständigt omintetgöra Sveriges försvarskapacitet, bara för att man önskar sig en fredligare värld? Finns det ingen anledning att se till hur pass verklighetsförankrat ett sådant utspel är?

Miljöpartiet är tragiskt nog mest känt för sina stolliga utspel, än sitt arbete för miljön. Samma sak gäller Mp:s så kallade försvarspolitik. Den ska inte du som individ behöva stå till svars för, men visst vore det i sin ordning att reflektera över verklighetens beskaffenhet ibland, och inte enbart ägna sig åt idealistiskt drömmande?

batti sa...

Anonym. Jag håller med om att MP ofta kommer med stolliga och "upp-åt-väggarna"-förslag, men just detta tyckte jag var intressant.

I sig tycker jag nog att man ska dra ner ganska kraftigt på försvaret, men är det några som är färgade i sina åsikter i detta ämnet så måste det ju vara Offecersförbundet....

Det är ungefär lika dumt som att alltid fråga LO vad de tycker om regeringens jobbpolitik... LO är ju mer eller mindre samma sak som Socieldemokraterna

Patrik "BP" Andersson sa...

Att skrota ubåtsvapnet och lägga ner våra vinterförband är ren idioti. Vad det kostar att bygga upp en verksamhet från grunden märket vi kanske tydligast vid 80-talets ubåtskränkningar, när enorma belopp lades ned på att förbättre ubåtsjakten. Trots det tog det nästan ett decennium innan uppbyggnaden var färdig.

Försvarets största problem idag är att de inte får sköta sitt jobb själva, utan politiker som pillar runt. Ett par punkter:

* Personalförsörjning.
Officerarna har under närmare trettio års tid påtalat att den nuvarande modellen för allmän värnplikt inte kommer att fungera i ett "smalare men vassare" försvar.

* Utbildningsorganisation.
Det är dessvärre inte officerarna som bestämmer hur organisationen ska se ut, utan politikerna som oftast ser mer till regional arbetsmarknadspolitik än försvarsfrågan när beslut fattas om var regementena ska ligga.
Detta har mer än något annat lett till en makalös kapitalförstöring.

Första försvarsbeslutet säger att militärens föredragna regemente/flottilj ska läggas ned.
Försvarsmakten gör som alltid det bästa av situationen, gillar läget och bygger ut det tidigare näst bästa för 100 miljoner,
Adra försvarsbeslutet säger att denna nybyggda anläggning ska läggas ned, eftersom sistahandsvalet (från Försvarets synvinkel) behöver arbetstillfällena...

* Budgetfrid.
Varenda svarta hål i budgeten sedan slutet på 80-talet beror på att politikerna plockar ut ännu inte insparade pengar ur budgeten, d.v.s. ÖB får order om att om fyra år ha minskat kostymen med ett antal miljarder, men får redan det andra året veta att anslaget minskat med hela besparingsbeloppet. Följden blir naturligtvis panikåtgärder som stör verksamheten flera år framöver när förlorad övningstid ska tas igen, brutna kontrakt leder till skadestånd etc.

* Klara besked.
Trots att ÖB gång på gång har begärt att få tydligtgjort vilka uppgifter försvarsmakten ska prioritera (terrioriellt försvar? internationella insatser? gränsbevakning? snabbinsatser mot terroistverksamhet?) har fortfarande inga sådana direktiv getts, vilket tvingar försvaret (såsom statlig myndighet) att försöka göra allt.

* Totalbudgetkontroll
Som det är idag har FM inte rätt att själva besluta om hur stor del av anslagen som ska användas till inköp, utbildning etc, utan den rätten ligger hos försvarsdepartementet.
Att sedan försvaret kan beordras att överlämna nyckelutrustning (t.ex. blev Sveriges modernaste fältsjukhus, inköpta till mångmiljonbelopp kvarlämnade i Somalia) som måste ersättas gör knappast saken bättre.

Kort sagt:
Politikerna ska tala om vad, var och när samt till vilken kostnad militären ska utföra ett uppdrag (vare sig det rör sig om att skydda kärnkraftverk i Sverige eller skicka en FN-bataljon till Libanon) och sedan låta Försvarsmakten sköta verksamheten.

Anonym sa...

Förslaget om yrkesarmé är dumt, urdumt. Värnplikten behövs för att folk ska ha insyn i den militära verksamheten. Den militära verksamheten är för viktig och för farlig för att helt överlåtas till militären. Det finns ett visst samband mellan värnplikt och demokrati, som är mycket viktigt att skydda.

Peter, grön