Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

lördag, juli 07, 2007

Motormännen: Sverige billigast på bensin i Norden

Motormännen har varit vänliga nog att undersöka bensinprisen ute i Europa. Med omtanke om svenska bilsemestrare kan man väl tänka. Intressant nog väljer inte Motormännen att påpeka att Sverige är ett jämförelsevist billigt land att tanka bensin i. Men det går lätt att läsa i statistiken.

Bland de undersökta nordiska länderna, Danmark, Norge, Sverige och Finland, är Sverige billigast. Andra länder som är dyrare än Sverige är Nederländerna, Storbritanien, Belgien, Portugal, Tyskland, Italien och Frankrike. De flesta billiga länderna återfinns i östeuropa eller vid medelhavet. Men bland de västeuropeiska länderna framstår alltså Sverige som förhållandevis billigt.

Intressant är även att bensinprissänkarlobbyn och Motormännen är ungefär samma gäng. Talar man inte med varandra? Eller är man bara illvilliga alternativt smått korkade?

Och den slutgiltiga frågan blir, vem berättar för kristdemokraterna?

Inga kommentarer: