Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, juni 19, 2007

Max i SvD

I dagens Svenska Dagbladet skriver riksdagsledamöterna Max Andersson (mp) och Pernilla Zethreaus (v) att svenskarna måste få folkomrösta om den nya EU-konstitutionen.

Frågan har hittills behandlats under snabba förhandlingar, bakom lyckta dörrar, och nästan helt utan allmän debatt. I högtidstalen påstår sig EU-anhängarna gärna vilja ha en bred debatt om EU-frågor, men när det kommer till frågan om att ge folket inflytande känner de bara rädsla.

Om det blir en folkomröstning kommer Sverige krylla av debatter, studiecirklar och temakvällar. Valdeltagandet kommer att bli högt, precis som under EU och EMU omröstningarna. Människor engagerar sig när de har chans att påverka.

1 kommentar:

Rodrigo sa...

Oi, achei teu blog pelo google tá bem interessante gostei desse post. Quando der dá uma passada pelo meu blog, é sobre camisetas personalizadas, mostra passo a passo como criar uma camiseta personalizada bem maneira. Até mais.