Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, maj 03, 2007

Äntligen! Första steget bort från betygen?

DN skriver om alternativa sätt att antas till högskolan. Riksdagen väntas ge lärosätena större frihet att själva bestämma på vilka grunder de vill anta eleverna. Betyg, högskoleprov, intervjuer etcetera.

Tendensen är tydlig. Betygen blir mindre viktiga och man ser istället till vad som krävs för den aktuella utbildningen. Förhoppningsvis premieras kunskap, medan kortsiktig korvstoppning inte längre blir till samma nytta. Fast redan nu är det ju minst en tredjedel som antas via högskoleprovet, som trots sina brister ändå visar på ett alternativ till de vanliga betygen.

Men att alternativa antagningssätt är komplexa och svåra att få att fungera framgår tydligt, men artikeln andas en optimism som känns lovande. För lärosätena kostar alternativa antagningar pengar och pengar har man ont om. Att ge dem ett extra utrymme att bestämma själva över sin antagning är ändå helt rätt.

Huruvida detta verkligen är ett steg bort från betyg går naturligtvis att diskutera. Men frågan sätts i strålkastarljuset och något bra kommer säkert ur det.

Som jag brukar fråga - om jag vill vill läsa biologi på universitet, spelar det då någon roll vad för betyg jag hade i historia?

Tandläkarstudenten Marjaneh Saberi intervjuas och pekar på betygens inneboende svaghet:
"- Intervjuintag är så bra. Betyg säger inte så mycket om hur man fungerar. I det här yrket måste man ha empati och kunna kommunicera med patienterna."

3 kommentarer:

Tony sa...

"- Intervjuintag är så bra. Betyg säger inte så mycket om hur man fungerar. I det här yrket måste man ha empati och kunna kommunicera med patienterna."

En viktig reflektion hon gör, och precis som du säger, ett tecken på betygs inneboende svaghet.

Tharand sa...

Men visst är det väl ironiskt att det är just folkpartiet som vill ge ökade möjligheter till antagningsprov? Det trodde jag aldrig... Nu ska vi bara se i vilket decennium de kommer inse att det finns en konflikt mellan betyg och relevant kompetens. Om Mr. Skene får rodret kan det nog ta några deccenium...

Tobias Smedberg sa...

Det är rätt och riktigt att vi går bort från betyg och högskoleprov, eller rättare sagt, att vi kompletterar dessa urvals och antagningsmetoder. Det är sedan länge känt att högskoleprov och betyg främst gynnar de som är uppväxta i akademikerhem med svenska som modersmål - inte de som bäst kommer att klara av sina studier.

Däremot så är Leijonborgs förslag fullkomligt verkanslöst, om inte direkt skadligt. Fortfarande menar han att det lokala urvalet INTE ska få användas till att bredda rekryteringen till högre utbildning. Uppsala universitet med flera lärosäten har blivit fällda för att de försökt använda kvoten till att få in fler studenter från studieovana miljöer (vilket var det ursprungliga syftet med det lokala urvalet).

Om inte Leijonborg klargör, genom förordning och lagtext, att det lokala urvalet visst ska få användas till att bredda rekryteringen till högre utbildning - då riskerar denna fria kvot att användas till att rekrytera högpresterande redan gynnade grupper i samhället. Illa.

Jag har skrivit om detta på min blogg idag.