Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

fredag, maj 04, 2007

Inte så grönt i hennes majestäts provinser.

För de gröna partierna verkar inte valen i Skottland och Wales igår ha gått speciellt bra. Måhända har man haft svårt att komma fram när så mycket strålkastarljus riktats mot nationalistpartierna och självständighetsivrarna?

Hos BBC läser jag att "övriga" partier endast fått ett mandat när 81 av 129 stolar i det skotska parlamentet fördelats. Bland dessa övriga partier räknas åtminstone de gröna, ett mindre socialistparti och oberoende kandidater in. Blir nog svårt att behålla de sju mandaten. Men man får väl hoppas på det bästa, kanske återstår valkretsar där de gröna har stort stöd? Vi minns ju när resultaten i EU-folkomröstningen började räknas i Norrland och svenska folket såg ut att med stor majoritet sagt nej till unionen.

I Wales ser det inte ut att bli några mandat alls (BBC återigen). Med 52 av 60 stolar räknade har "övriga" partier, vilket även här omfattar ett par stycken, fått endast ett mandat. Det står inte vilka som fått det, men min gissning är att det precis som för fyra år sedan tillfallit socialisterna i Forward Wales.

Dessutom verkar det i Skottland ha varit svårt att rösta, jobbigt.

[Uppdatering 19:37:] 2 gröna mandat i Skottland, inga i Wales

1 kommentar:

Joakim Larsson sa...

Preferensrösning innebär att man måste informera ganska mycket innan. Sen så kan det väll inte vara svårare att om man bara kryssar ett alternativ så får de la räknas som att det är en 1 som man satt på endast en kandidat.