Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

torsdag, april 26, 2007

"Tyvärr, bordet hade bara plats för fem stolar."

När de fem nyanserna av grått pratar EU bjuds inte miljöpartiet och vänstern in.

Nog för att vi inte gillar EU, men i EU-parlamentet har våra parlamentariker hört till de mest aktiva - så nog har vi visat att vi kan vara konstruktiva och kritiska. Och åtminstone bland sossarna, kristdemokraterna och centern finns skepsis mot unionen. Även ifall EU-motståndet minskar bland svenskarna. Fast med tanke på hur död frågan om utträde trots allt varit de senaste 8-9 åren är det ändå imponerande att så många som 27% av befolkningen vill gå ur EU.

Jag skulle önska det kunde diskuteras mer EU och EMU, i vilket fall som helst. I EU är vi och EU påverkar oss nåt så enormt, ändå törs de fem nyanserna av grått (minus folkpartisterna möjligen) knappt prata om det. Kanske det är på väg att vända?

1 kommentar:

Anonym sa...

Just det du pekar på - att EU-tåget rullar för fullt men att våra folkvalda inte har förmågan att ens diskutera detta med väljarna - innebär att vi är inne på ett odemokratiskt spår.

Det som gjort detta möjligt är att massmedia och politiker tillsammans valt att inte diskutera frågan, i alla fall inte offentligt.

Vad som behövs är framför allt en fördjupad diskussion om vad demokrati faktiskt innebär. Demokrati innebär inte bara allmänna val vart fjärde år, det innebär främst att alla i samhället har ett demokratiskt förhållningssätt. Vilket varken flertalet av våra folkvalda eller de ledande morgontidningarna har. Än värre blir det när grunduppfattningen skiljer sig så avsevärt mellan flertalet av väljarna och våra folkvalda.

Egentligen är det ganska meningslöst att publicera opinionsundersökningar om var opinionen står i EU-frågan, detta då det numera bara finns ett alternativ; full fart in i EU.Ungefär som i Nordkorea eller Iran.