Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, april 17, 2007

Tomas vs Sd

Tomas debatterade i helgen bemötande av sverigedemokraterna.

En bra artikel som innehåller råsopar till de flesta, inklusive oss själva. Ungefär som Tomas brukar vara med andra ord. Mycket bra.

"Jag tänker ta debatten med sverigedemokraterna så väl i fullmäktige som i BT. Det går naturligtvis att diskutera om detta är den mest effektiva strategin att se till att sd inte får än fler mandat i nästa val, men till syvende och sidst måste någon, men helst många, sätta ner foten. Att vara försvarslös är inte att vara utan heder."
Anar dock att Tomas mest kommer få debattera mot Sd genom tidningen än fullmäktiges talarstol. Våra sverigedemokrater har än så länge inte varit speciellt pigga på det sistnämnda.

1 kommentar:

Tony sa...

Tomas insats är viktig. Vi måste avmaskera detta ligistparti som seglar under falsk förespegling om trygghet.