Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

söndag, april 22, 2007

Hur står det till med synen på grundlagen, Sd?

Med tanke på partinamnet och deras framtoning i allmänhet så trodde jag, i all min enkelhet, att Sverigedemokraterna var varma anhängare av den svenska konstitutionen. Men att döma av vad en av deras lokala höjdare säger i dagens lokalavis är de istället för något slags ministerstyre.

"Hur kommentar du Sd:s inställda riksårsmöte?
- Från svensk sida tycker jag att det är beklagligt att regeringen viker sig. Jag tycker att regeringen har en skyldighet att ordna lokal åt oss."

2 kommentarer:

Anonym sa...

Politiska demokratiska partier, erbjuds inte det skydd som Svensk grundlag, Svensk lagstiftning, FN:s deklaration om de mänskliga fri och rättigheterna, Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna , samt grundläggande demokratiska principer stadsfäster.

Dessa lagar och konventioner, är samtliga antagna i den Svenska riksdagen. Ytterst ansvarig för att genomdriva riksdagsbeslut är regeringen. Regeringen är alltid, ytterst ansvarig om någon enskíld,ett politiskt parti, eller organisations demokratiska rättigheter åsidosätts. I en riktig demokrati, skulle regeringen i det här fallet, avsätta rikspolischefen, som uppenbarligen inte klarar av sin absolut viktigaste uppgift. Att försvara demokratin. Säpo borde tas under ordentlig lupp. Ansvarig för att alla oppositionella partier, erhåller det skydd som Svensk grundlag, Svensk lagstiftning samt av Sverige undertecknade konventioner. Är regeringen. >Det ansvaret kan de aldrig komma undan. Och den uppgiften har de misslyckats kapitalt med..

MVH Sven-Olof

Johan sa...

jag tycker det är fel att sd inte tillåts hålla möte.

men! regering och riksdag fattar beslut om ramarna. självständiga myndigheter genomför besluten.

således menar jag att det inte är regeringens sak att fixa en möteslokal till sd här och nu.

regering och riksdag kan ju däremot ta sej en funderare över hur de ramar de stiftat funderar.