Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

onsdag, april 11, 2007

Den som sa't han va't

På Svenskans ledarsida (var annars?) hittar jag en förvirrad och motsägelsefull krönika om hur anmärkningsvärt det är att vänstern (vilka nu det skulle vara?) politiserar Bob Dylan. Åtskilliga exempel radas istället upp på att Dylan i själva verket är höger. Allt under rubriken "bara tondöva som politiserar konst".

Den som sa't han va't.

Att någon fortfarande, oberoende politisk färg, orkar bry sej om artistens eventuella politiska inriktning förvånar mej. Oavsett ifall denne anser att Dylan är höger eller vänster, rakt fram eller nånting mittemellan.

Robert Allen Zimmerman har varit i stort sett uttalat opolitisk utom möjligen några år i början av 1960-talet, det är ingen nyhet. Att han tycker att konsten är det enda som spelar någon roll är ingen hemlighet. Att Dylan själv tycks vara en rätt jobbig person att ha och göra med framträder när man läser biografierna om honom.


Själv är jag förvisso inte vänster, men jag försöker inte politisera honom heller. Jag högaktar Dylan för att han tycks strunta fullständigt i vad som är politiskt korrekt och går sin egen väg, utan att jag för den skull alltid håller med honom. Men samtidigt är exempelvis flera av Dylans sånger om krig tacksamma att citera om man önskar skriva något i den stilen. Emellertid kan man lika gärna citera Neighborhood bully eller Political world för att få fram något helt annat. Jag ser inte vad som skulle vara det upprörande i detta?

Om jag önskar citera en bra text och sätta den i en politisk kontext torde det vara mitt problem. Jag är medveten om att his Bobness förmodligen tar illa opp. Men jag läser inte in någon politiskt åsikt eller viljeinriktning hos honom, eftersom det inte är intressant.

Bob Dylan är en grymt bra poet, låtskrivare och artist. Det räcker för min del.

Och jag undrar vem som egentligen försöker politisera hans konst, tyckaren i tidningen eller delar av hans publik?

3 kommentarer:

Peo sa...

Jamen, det är ju just det som är poängen i krönikan, att Dylan varken låter sig placeras till vänster eller höger.

Tomas Melin sa...

Precis som Peo säger så säger krönikören inte alls att Dylan är höger, det är du som tolkar in det själv. Exemplen om Israel och Vietnam ska bara tolkas som bevis på att han inte är en del av "vänstern".

Att det är så det ska tolkas berättade han förresten själv i studio ett i p1 häromdagen. Då deltog också en forskare från lund som kunde en del om dylan. Ett tips att lyssna på kanske :)

Olaus Petri sa...

RPM hade tydligen rätt, märker jag. :-)