Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, mars 06, 2007

Storleken har betydelse

Jag har inte skrivit något om ansvarskommitténs betänkande - så det är väl hög tid att göra det samtidigt som jag jobbar på en hemtenta om demokrati kontra effektivitet.

Som boende i den sedan 8 år i högsta grad existerande Västragötalandsregionen känns det lite svårt att utifrån ett egenintresse komma med några synpunkter på förslaget. Jag menar, för oss i vg-regionen kommer det ju inte innebära några större skillnader. Vi kanske får några kommuner till, men några förändringar i stort lär det nog inte bli för oss. Vår region framhålls väl snarast som något slags föredöme. Och efter några år av moderat kaos kring millenieskiftet har man ju oxå fått ordning på regionen numer.

Jag minns när regionen var ny. Jag och min far satt och pratade om den. "Tja", sa min far, "vi har ju alltid bott i utkanten av Älvsborgs län och lär väl fortsätta bo i utkanten nu oxå". En bra sammanfattning av det avstånd som finns mellan invånare och regioner/landsting. Och då tänker jag inte bara på fysiska avstånd.

Utifrån det redan existerande avståndet kan man fråga sej hur rimligt det är att skapa ännu större enheter. Å andra sidan, ifall dessa enheter ges fler arbetsuppgifter så kanske enheterna blir mer påtagliga? Och politikerna ges en högre status i och med fler ansvarsområden. Regionen finns då i folks vardag även då de inte tvingas uppsöka sjukvården. Å tredje sidan hävdar ju en del statsvetare att direktval till landstingen/regionerna överhuvudtaget är tveksamt då de flesta väljare inte ens vet vad de röstar på. Kanske har de alltför rätt här. Själv la jag min röst på KPML(r) i regionvalet 2002 - vilket utöver ett hyfsat bra lik i garderoben (som jag nu för första gången flashar i bloggen) är att betrakta som en proteströst på något jag inte visste vad det var ;)

Ibland undrar jag dock ifall det inte är så att politikerna får skylla sej själva när folk inte vet eller bryr sej om vad regionen är. Inför valet fanns det tankar på att i den tidning regionen skickar ut till invånarna skriva om de unga kandidater som fanns till regionfullmäktige. De högsta politikerna önskade istället att det skrevs om dem själva. Jag tror inte det blev något skrivet alls till slut.

Men att föra makt från staten ned till direktvalda regionparlament tycker jag i grund och botten är en mycket sympatisk tanke. Decentralisering och maktdelning är vackert - i synnerhet om folket får välja sina företrädare.

En utmaning som heter duga blir ju dock för regionmakarna att se till så de nya regionerna hänger ihop hyfsat logiskt och att det går att få någon slags regionkänsla. Annars blir regionerna bara ett superbyråkratiskt projekt som på sin höjd intresserar sådana som mej. Vilket vore alltför tragiskt. Men här tycker jag ansvarskommittén tänker klokt när de menar att sådant bör komma underifrån. När vg-regionen bildades var det ju oxå några kommuner som inte önskade uppgå i den utan de gick istället över till Jönköpings län. Självfallet måste gränskommuner själva få välja vilken av de möjliga regionerna de önskar tillhöra. I folkomröstningar om så är nödvändigt.

Således. Jag gillar tanken på regioner som tar makt från staten. Det här kan nog funka. Fast skicka somliga regionpolitiker på en marknadsföringskurs, eller något.

5 kommentarer:

Gustaf Svedberg sa...

Intressant, ett problem med decentralisering överlag är ju just det faktum att medborgaren röstar på de/det han/hon känner till och sympatiserar med på riksnivå, när sedan dessa förtroendevalda delegerar arbete nedåt (politiskt sätt) så kan det uppstå en situation där medborgaren kan komma att "styras" av något som de själva inte valt (exempelvis pga. brist på kunskap som du nämner, eller helt enkelt pga. ointresse). Ett (o)roligt scenario vore en regering med stort v och Mp inflytande (men med en förmodad majoritet Socialdemokrater - för att göra detta mer verkligt) som delegerar arbete ner till läns- och kommunalnivå som kan tänkas ha en stor del exempelvis Sverigedemokrater. *Doh* som Homer skulle sagt...

helgonblomma sa...

jag ogillar tanken på ännu större regioner

- där det blir ÄNNU värre för dem som är i utkanten av regionerna och
- avstånd både fysiskt och förståelsemässigt blir ÄNNU större än de redan är i det i mina ögon redan på tok för stora Västra Götaland ...

behåll MINDRE enheter och se till att besluten fattas NÄRA dem som behövs och att de som berörs av beslut INTE måste åka iväg en 100-200 km för att ha kontakt med respektive myndigheter/politiker - det är min uppfattning ...

//helgonblomma

helgonblomma sa...

men för den skull kan ju MINDRE enheter gärna SAMARBETA i en hel del frågor :)

//helgonblomma

vgtony.blogg.se sa...

Regioner är till största delen bra. Det är bra att man lägger ansvar som förr placerades under den icke demokratiskt valda landshövdingen, under en direktvald församling. Det är bra. Det är därför som mp i Västra Götaland och i Skåne just nu planerar för stora trafik- och infrastruktursseminarier, eftersom regionerna ärvt planerings- och prioriteringsansvaret från länsstyrelserna.

Funktionen bör avgöra storleken - inte gamla krigs- zoner från 1600- talet. Anledningen till att bl a gamla Älvsborg och gamla Bohuslän var så långsmala - var ju resultatet av olika försvarspolitiskt prioriterade zoner...

Om något bör avskaffas - så är det landshövdingerollen. Denna gamla fogde- spillra från förr är näst intill än mer otidsenlig än kungahuset...

Anonym sa...

Regioner är ett helvete. Allt har bara blitt sämre. Bohuslän har inte ens ett BB kvar. Nä, fram för landskapens bevarande, lokalpatriotism i allt utom monetära frågor, och ner med centralisering i allt som inte bör förstatligas. Sådär. Heltäckande och bra :)

MKt_enkelt