Om mig - Riksdagskandidat för Miljöpartiet de Gröna i Sjuhäradsbygden - Maila gärna.

tisdag, mars 27, 2007

Lagboken istället för korset

Spännande att en biskop med säte här i trakten (de kyrkliga i västsverige sägs vara konservativa) och jag kan vara överens. Uppenbarligen anser biskop Carl Axel Aurelius att de religiösa samfunden bör fråntas den juridiska vigselrätten. Kan inte göra annat än att hålla med. Samtidigt tycker jag det är bra att samfunden, i väntan på detta, måste följa med i tiden - med allt vad det innebär. Kanske skyndar det på färdigställandet av skilsmässan mellan staten och kyrkan?

Inga kommentarer: